Monthly Archives: January 2021

Raaka hyökkäys mapucheja vastaan

Posted in Yleinen | Leave a comment

Suomen työväenvallankumouksen päivä 27.1. – kuvia aktioista Tampereella

Punalipun toimitus on vastaanottanut kuvia ja terveisiä Tampereelta, jossa vuoden 1918 Suomen työväenvallankumouksen kunniakasta muistoa on kohotettu  punaisten haudalla, sekä levittämällä julisteita ja lentolehtisiä.

Posted in Vuosipäivät | Leave a comment

Suomen työväen vallankumouksen päivä 27.1.- Kuvia aktioista Turussa

Punalipun toimitus on vastaanottanut kuvia Turussa levitetyistä julisteista ja maalauksesta liittyen Suomen työväen vallankumouksen päivään. Maalaus on tehty rakennukseen, jossa sijaitsi vuodesta 1918 vuoteen 1944 fasistinen Turun suojeluskunta- ja Lotta Svärd yhdistys.

Posted in Yleinen | Leave a comment

Canaãnin talonpojat vastustavat häätöuhkaa

Posted in Yleinen | Leave a comment

Manoel Ribeiro-leirin talonpojat eivät pelkää tilanherrojen hyökkäyksiä

Iltapäivällä 17. tammikuuta suurtila Nossa Senhoran aseelliset joukot yrittivät pelotella Manoel Ribeiro-leirin talonpoikia. Talonpoikaisperheet pysyivät kuitenkin tiukkoina ja järjestäytyneinä, päättäen lujasti taistella oikeudestaan maahan, jolla he työskentelevät nyt kun Brasiliaa koettelee sen suurin taloudellinen ja poliittinen kriisi, koronaviruksen aiheuttamien joukkokuolemien … Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

Tuhannet ilman suojaa pakolaisleirin palon jälkeen Bosnia-Hertsegovinassa – asukkaat protestoivat surkeita oloja leirillä

Posted in Yleinen | Leave a comment

Suomalaisen imperialismin näköalat Baltiassa- Niinistön kommentti ulko-ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon

Posted in Yleinen | Leave a comment

Frente de Defensa de Luchas del Pueblo del Ecuador- vaaliboikotti

Punalipun toimitus julkaisee vastaanottamansa epävirallisen käännöksen Ecuadorin tovereiden kirjoittamasta tekstistä koskien vaaliboikottia.

Posted in Yleinen | Leave a comment

Norja: takaisin marxismiin kansallisuuskysymyksessä

Tjen Folket Media (Palvelkaa kansaa -media) on julkaissut norjaksi ja nyt myös englanniksi kirjoituksen koskien kansallisuuskysymystä. Kirjoituksessaan norjalaiset toverit käsittelevät kansallisuuskysymyksen teoreettisia perusteita, sen perinpohjaista eroa imperialistisissa maissa ja alistetuissa maissa, sekä kritiikin ja itsekritiikin kautta torjuvat Norjan kommunistisessa liikkeessä … Continue reading

Posted in Ilmiöt | Leave a comment

Afrikan uudelleenpilkkominen – Venäläinen imperialismi Keski-Afrikan tasavallassa

Tämän kirjoituksen tarkoituksena on analysoida aikakutemme perusristriitojen kehittymistä Afrikan mantereella Keski-Afrikan tasavallan esimerkin, sekä venäläisen imperialismin viimeaikaisen toiminnan kautta, kun se pyrkiii asettamaan itsensä imperialistien välisessä kilpailussa, etenkin kilpailussa hegemonistisen supervallan, jenkki-imperailismin kanssa. Tutkimus on useilta kohdiltaan varsin puutteellinen, mutta … Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment