Monthly Archives: January 2017

Esipuhe 2: Yhdestä tulee kaksi

Historialliset vääristelyt Kommunismin historiassa on lukuisia kertoja pyritty kääntämään sosialismi palvelemaan kapitalismia. Tätä on tehty esiintymällä sosialisteina, mutta edustamalla kapitalistien etuja. Heti Marxin kuoleman jälkeen, 1800-luvun lopulla, alkoi marxismin vääristeleminen. Marxin ja Engelsin perintö esitettiin ideologialtaan vanhentuneena ja väitettiin sen … Continue reading

Posted in Arkisto | Comments Off on Esipuhe 2: Yhdestä tulee kaksi

Esipuhe 1: Filosofiasta tieteeksi

Tieteen määrittely Yleisesti ottaen ihmiset käsittävät tieteen eri tavalla kuin miten se oikeasti toimii. Yksi tieteen perusmääritelmistä erityisesti ymmärretään väärin. Tämän mukaan tiede kyseenalaistaa kaikkea, kaiken ja on riippuvainen falsifioinnista[1]. Tämä on tieteen perusteellisesta väärinymmärtämistä. Tiede on sen sijaan riippuvainen … Continue reading

Posted in Arkisto | Comments Off on Esipuhe 1: Filosofiasta tieteeksi

Vallankumouksellisen optimismin puolustus

Johdanto Työväenliikkeen synkimpiä vitsauksia on ollut pessimismi työväenluokan vallankumouksellista asiaa kohtaan. Pessimismi jakaantuu kahdeksi vastakkaiseksi perusmuodoksi: oikeistolaiseksi ylenkatseeksi työväenluokan vallankumouksellista asiaa kohtaan, joka matelee kansanjoukkojen takapajuisimpien ainesten jäljessä, sekä ”vasemmistolaiseksi” kerskailuksi, joka on kiiruhtanut niin kauaksi joukkojen edelle, että se … Continue reading

Posted in Arkisto | Comments Off on Vallankumouksellisen optimismin puolustus