Poliittinen tilanne ja tehtävät puheenjohtaja Gonzalon puolustamisessa

Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!

POLIITTINEN TILANNE JA TEHTÄVÄT PUHEENJOHTAJA GONZALON PUOLUSTAMISESSA

“Se tosiasia, että taantumus käyttää opportunismia ja revisionismia epätoivoisessa taantumuksellisessa tiessään ulos kriisistä ja siirtääkseen vallankumousta tuonnemmaksi, merkitsee lisää poliittista todistusta objektiivisten ja subjektiivisten edellytysten kypsyydestä kautta maailman. Tämä todistaa, että vallankumous on pääasiallinen historiallinen ja poliittinen suuntaus maailmassa tänään, että se tulee ilmaistuksi pääasiassa sorretuissa kansakunnissa, missä pääristiriita sorretut kansakunnat–imperialismi on kehittymässä; sorretuissa kansakunnissa, jotka ovat maailmanvallankumouksen perusta, joissa maailman väestön enemmistö elää, joista ylivoimainen enemmistö koostuu maasta taistelevasta talonpoikaistosta, joka on demokraattisen vallankumouksen päävoima, jota proletariaatti johtaa puolueensa kautta vieden sitä eteenpäin kansansodan keinoin.

Revisionistinen ja kapitulationistinen oikeisto-opportunistinen linja Perussa … Uusi revisionismi kiistää kehittyvän vallankumouksellisen tilanteen kansainvälisellä tasolla. Toisin sanoen, se kiistää vallankumouksen pääsuuntauksena, se kiistää maailmanvallankumouksen uuden suuren aallon, se kiistää maailmanvallankumouksen strategisen offensiivin, se kiistää pääristiriidan, se kiistää demokraattisen vallankumouksen, se kiistää maakysymyksen sorretuissa maissa ja näin ollen kiistää proletaarisen maailmanvallankumouksen. He ovat vastavallankumouksellisia luopioita.”

(“JUHLIKAA TAISTELEVASTI SANKARILLISUUDENPÄIVÄÄ!”, Maolaisten puolueiden ja järjestöjen julkilausuma, kesäkuu 2021)

Perun kansanliike, PKP:n luoma organismi ulkomaantyölle, on selvästi asettanut kantansa yhdysvaltalaista imperialismia palvelevan vanhan tilanherra-byrokraattisen valtion uutta taantumuksellista hallitusta vastaan, joka kanta voidaan vetää yhteen seuraavasti:

Meidän ongelmamme opportunisti, rondero Pedro Castillo Terronesin johtaman uuden taantumuksellisen hallituksen edessä on, että joukkoja ei tulisi johtaa harhaan, se on meidän ongelmamme.

Meille ongelma redusoituu synteesinä yhteen: pitäytyä puolueen yleisessä uudelleenorganisoimisessa (PYU) kansansodassa ja kansansotaa varten jatkaakseen sen kehittämistä vallan valtaamiseksi koko maassa, kulminoiden siten demokraattisen vallankumouksen, jatkaakseen välittömästi ja ilman mitään keskeytystä sosialistisen vallankumouksen kehittämiseen kansansodalla ja toisiaan seuraavien kulttuurivallankumousten kautta astuakseen koko ihmiskunnan kanssa ikuisesti kultaiseen kommunismiin.

PYU vaatii, että me pidämme lujasti kiinni puheenjohtaja Gonzalon suuresta johdosta ja hänen kaikkivoipasta gonzalon ajattelustaan, 1. kongressista ja puolueyhtenäisyyden perusteista kolmine elementteineen: marxismi-leninismi-maoismi, gonzalon ajattelusta, pääasiassa gonzalon ajattelusta, ohjelmasta ja yleispoliittisesta linjasta keskuksenaan sotilaallinen linja, murskaten revisionistisen ja kapitulationistisen oikeisto-opportunistisen linjan, kehittääkseen pidemmälle kansansotaa palvellen maailmanvallankumousta ja taistellakseen ketähyvänsä vastaan, mutta me palvelemme kommunismin asettumista Maapallolle. Kaikki tämä on lujasti asetettu puolueessa suuren johtomme toimesta. Puheenjohtaja Gonzalon suuri johto takaa voiton, joka johtaa meidät kommunismiin.

Heinäkuun 28. päivänä Perun vanhan valtion uusi presidentti opportunisti, rondero Pedro Castillo Terrones, vannoessaan valan taantumuksellisen parlamentin edessä, otti asiakseen toteuttaa kolme taantumuksellista tehtävää, so. antaa uutta impulssia byrokraattiselle kapitalismille, uudelleenjärjestellä vanha valtio ja annihiloida kansansota, joiden täyttäminen on historiallinen ja poliittinen mahdottomuus.

Päiviä myöhemmin, tämä Castillon johtama uusi taantumuksellinen hallitus on vahvistanut huomattavimpien edustajiensa suilla ja erityisesti ministerineuvoston puheenjohtajiston tiedonannon (3. elokuuta 2021) kautta “sitoutumisensa demokratiaan… ja terrorismin… tuomitsemisen”. Tämä tiedonanto on kolmen taantumuksellisen tehtävän ottama kanta, imperialismin ja taantumuksen tarve, kanta, jonka taantumuksellinen hallitus on omaksunut puolustaakseen riistojärjestelmää vanhassa puolikoloniaalisessa ja puolifeodaalisessa perulaisessa yhteiskunnassa, jossa byrokraattinen kapitalismi ja sitä ylläpitävä ja puolustava vanha valtio on yleiskriisissä ja joka on ollut poispyyhkimisensä prosessissa kansansodan toimesta toukokuusta 1980 alkaen.

Erityisesti pääministerin tiedonanto 3. elokuuta on muodollinen julistus, että uusi taantumuksellinen hallitus omaksuu kansansodan annihiloimisen kolmannen taantumuksellisen tehtävän.

Edellä mainittu tiedonanto laskee perustan yhdysvaltalaisen imperialismin johtaman vastavallankumouksellisen sodan eli “matalan intensiteetin sodan” jatkamiselle uusissa olosuhteissa. Konkreettisesti se pyrkii revisionistisen ja kapitulationistisen OOL:n rottien palveluksen avulla annihiloimaan puheenjohtaja Gonzalon suuren johdon annihiloidakseen puolueen, sankarillisen taistelijan, joka johtaa vallankumousta ja niin muodoin yrittääkseen estää puolueen yleisen uudelleenorganisoinnin.

Yllä oleva näyttää kiistattomasti, että Perun vanhan ja mädän valtion uusi hallitus, kuten edeltäjänsä – laskien revisionistisen ja kapitulationistisen oikeisto-opportunistisen linjan (OOL) rottien palveluksen varaan, jenkki-CIA:n johdolla – osana “matalan intensiteetin sodankäyntiään”, toteuttaa yhä suunnitelmaa puheenjohtaja Gonzalon annihiloimiseksi, ylläpitäen hänen ehdotonta ja jatkuvaa eristämistään keskitysleirillä laivastotukikohdassa lähestyen nyt 29. vuottaan.

Jenkki-CIA:n – Perun taantumuksen – OOL:n rottien annihilaatiosuunnitelma puheenjohtaja Gonzaloa vastaan on mitä synkin ja julmin, hidas mutta varma suunnitelma salamurhata maailman tärkein vallankumouksellinen sotavanki. Synkkä taantumuksellinen suunnitelma, joka kohtaa erittäin määrätietoisen torjunnan, tuomion ja murskaamisen Perun ja maailman kommunistien ja vallankumouksellisten taholta, koska puheenjohtaja Gonzalo on puolueen ja Perun vallankumouksen suuri johto, hän on proletaarisen maailmanvallankumouksen tunnustettu johtaja, hän on se, joka on määritellyt maoismin kansainvälisen proletariaatin ideologian kolmantena, uutena ja korkeampana vaiheena sekä on osoittanut Perun kansansodalla sen voittamattomuuden ja universaalin pätevyyden. Kansansota kommunismiin asti!

Vihollisen suunnitelmaa ja puheenjohtaja Gonzalon kohtelua ei ole kritisoinut vain MPP, vaan myös maolaiset kommunistiset puolueet ja järjestöt kaikkialla maailmassa, jotka kritisoivat, tuomitsevat, murskaavat ja pyyhkivät pois vihollisen synkän suunnitelman johtoamme vastaan. Kansallinen ja kansainvälinen kampanja puheenjohtaja Gonzalon terveyden ja elämän puolustamiseksi on tulossa laajemmaksi ja syvemmäksi.

On myös tarpeellista tehdä tunnetuksi, että 20. heinäkuuta Perun taantumus on virallisesti ilmoittanut, että puheenjohtaja Gonzalo oli käynyt lääketieteellisissä hoidoissa. Kaksi päivää aiemmin OOL:n rotat tekivät lausunnon anellen, että rotta Miriamin annettaisiin vierailla hänen luonaan ja he ovat jatkaneet sen pyytämistä.

Kansainvälinen kommunistinen liike (KKL) on tietoinen kampanjasta puheenjohtaja Gonzalon salamurhaamiseksi ja OOL:n rottien rikoskumppanuudesta. On mahdollisuus, että he edistyvät mustien pyrkimystensä realisoimisessa. Muistakaamme, että OOL:n rotat, vuonna 2000 osana “poliittista ratkaisuaan”, julistivat, että ei ole enää tarvetta puolustaa puheenjohtaja Gonzalon elämää, pyrkien turhaan epäaktivoimaan kansainvälisen kampanjan puheenjohtajan elämän ja terveyden puolustamiseksi. Sitten jonkin ajan päästä he julkaisivat apokryfikirjan (“De Puño y Letra…”) rotta Miriamin kirjoittamalla esipuheella, jossa hän kirjoitti, että “puheenjohtaja Gonzaloa ei ole enää”. Se on, että hän ei olisi enää puolueen ja vallankumouksen suuri johtaja, ja he tavoittelevat revisionistista “toista kongressia” pyrkiäkseen nonsaleeraamaan puolueen ja kansainvälisen kommunistisen liikkeen (KKL) suuren historiallisen virstanpylvään, PKP:n 1. kongressin, marxilaisen kongressin, marxilais-leniniläis-maolaisen, gonzalon ajattelun, pääasiassa gonzalon ajattelun, kongressin.

Tällä taustalla, jos vihollinen aikoo viedä päätökseensä puheenjohtaja Gonzalon salamurhan ja menee niin pitkälle, että esittää jonkin mammuttimaisen “testamentin” rotta Miriamin kautta – meidän täytyy muistaa Leninin pahamaineinen “testamentti”, jota hän ei koskaan sanellut, koska ei voinut ilmaista itseään. KKL on hyvin valmistautunut antamaan tarkan vastauksen näihin hirveyksiin. Me haluamme muistuttaa niitä, jotka valmistelevat ja avustavat tätä synkkää rikollista suunnitelmaa, että, kun aika koittaa, hinta, jonka he joutuvat maksamaan, on oleva suhteessa heidän kammottavaan toimintaansa eikä kukaan pysty estämään jokea virtaamasta yli.

Kaikkea tätä vastaan kehotamme:

Siirtäkää taivas ja maa puheenjohtaja Gonzalon elämän ja hänen kaikkivoipan gonzalon ajattelunsa puolustamiseksi!

Perun kansanliike

elokuu 2021

This entry was posted in Käännökset. Bookmark the permalink.