Ei rauhaa fasisteille! Antifasistinen mobilisaatio Helsingissä 25.9.

Kehotamme kaikki demokraatteja, antifasisteja ja vallankumouksellisia vastustamaan Helsingissä tulevana lauantaina 25.9. fasistien “Nouse Suomi!” -nimistä mielenosoitusta, joka on ilmoitettu järjestettäväksi Pikkuparlamentin puistossa klo 14.00. Tuon fasistien kokoontumisen järjestäjiksi on julkisesti nimetty Sinimusta liike, Suomen Kansa Ensin, Soldiers of Odin sekä Kansallismielisten liittouma. Natsi-“PVL”:n suhde kahteen viimeksi mainittuun on tunnettua.

Fasistien mielenosoituskutsussa väitetään, että maahanmuutto tulee “poistamaan Suomen kansallisen olemassaolon”. Päävaatimuksena tuossa kokouksessa on maahanmuuttajien palautusten kiihdyttäminen, mikä on osa näiden ryhmien politiikkaa “suomalaisen Suomen puolesta”. Jotkut puhuvat avoimesti “uudesta itsenäistymisestä” tai “vallankumouksesta”. Valheellisia sanoja! “Suomalainen Suomi”, erotuksena nykyisin olemassa olevasta suomalaisesta Suomesta, tarkoittaa jotain täysin muuta. He haluavat saattaa voimaan rajoittamattoman valkokaartilaisen porvariston diktatuurin. Sellaisen, joka vallitsi täällä vuosina 1918–44. Se merkitsee: he haluavat viedä työläisten ja sivistyneistön taloudelliset ja poliittiset oikeudet, he haluavat aggressiivista, jopa suursuomalaista ulko- ja sotilaspolitiikkaa, ja he haluavat täydellistä pimennystä ja kulttuuritaantumusta.

* * *

Vaikka nuo fasistiset jengit näyttävät pieniltä ja sekavilta, heidän politiikkansa takana suomalaisen imperialismin fasistinen suunnitelma, jonka ytimessä on tähän saakka ollut vuoden 1947 Pariisin rauhansopimuksen paneminen pois päiviltä, missä tärkeimpänä on ollut 1. taantumuksellisten sotavoimien kehittäminen ja 2. fasistisen järjestelmän palauttaminen.

1. Vuonna 1990 silloinen istuva presidentti Koivisto irtisanoi sen aserajoituspykälät yksipuolisella ilmoituksella. Nyt meillä on maan historian suurimmat sotilashankinnat käynnissä sekä ilma- että maavoimissa. Tämän lisäksi, Afganistania savuverhonaan käyttäen, istuva presidentti Niinistö ehdotteli taannoin, että Suomen lainsäädäntöä tulisi uudistaa, jotta suomalaisia sotilaita voidaan helpommin komentaa operaatioihin ulkomailla.

2. Kaikessa hiljaisuudessa on “unohdettu” rauhansopimuksen artikla, jossa “Suomi … sitoutuu olemaan vastaisuudessa sallimatta senluontoisten järjestöjen olemassaoloa ja toimintaa, joiden tarkoituksena on kieltää kansalta sen demokraattiset oikeudet”, viitaten “fascisminluontoisiin poliittisiin, sotilaallisiin tai sotilaallisluontoisiin järjestöihin sekä muihin järjestöihin”. Tätä yhä juridisesti voimassaolevaa pykälää on viimeksi sovellettu 80-luvulla Pekka Siitoimeen! Erityisesti tuon artiklan “unohtaminen” nähtiin “PVL”:n lakkautusjutussa, jota käsiteltiin KKO:ssa asti.

Sen sijaan Helsingin käräjäoikeus on natsilippu-jutusta antamassaan päätöksessä (elokuu 2021) moittinut poliisia “PVL”:n mielenosoitukseen (6.12.2018) puuttumisesta ja opastaa jatkoa ajatellen, että poliisin pitäisi “turvata kulkueeseen osallistuneiden mielenosoitusoikeus ja puuttua kulkuetta seuranneen yleisön menettelyyn”. Tämä on ensimmäinen oikeuslaitoksen avoin tunnustus poliisin pitkään jatkuneelle käytännölle suojella fasisteja ja tukahduttaa antifasistisia joukkoja.

Lisäksi oikeudenkäytössä on palautettu myös systeemi, jossa fasisti pääsee kuolettavasta väkivallasta vähällä (Karttusen kuolema) tai ilman tuomiota (Katajan murhayritys, KO:n päätös 2021 ei vielä lainvoimainen).

Siten, sotilaspolitiikka ja oikeusperiaatteet ovat palanneet vuosien 1918–44 puitteisiin. On uhkana, että maamme syöstään jälleen uuteen suursotaan ja aletaan vainota paitsi kommunisteja, myös kaikkia demokraattisia toisinajattelijoita, ay-väkeä yms. Tuollaisen rajoittamattoman diktatuurin palauttamiseksi Suomeen tarvitsee enää perustaa uudelleen valkokaartit, jota monet tulevana lauantaina kokoontuvat fasistit avoimesti haikailevat, sekä kehittää poikkeuslakien viidakko, josta löytyy aina sopiva lainkohta vastavallankumouksellisen toiminnan “laillistuttamiseksi”.

Vaikka Suomen valtiokoneisto on yhä liberaalidemokraattinen, se edustaa imperialismin ajalle ominaista taantumuksellista liberalismia, joka rajoittaa porvariston demokraattisia periaatteita joka käänteessä. Yllä todetut faktat osoittavat sen kiistattomasti oikeuslaitoksen ja poliisivoimien suopeassa suhtautumisessa fasistien touhuihin. Porvarilliset liberaalit rajoittavat fasisteja vain sen verran kuin on tarpeen, ja muokkaavat olosuhteita noille suotuisammiksi vastoin omia lakejaan, erityisesti Pariisin rauhansopimusta. Fasismi on herrojen tietyn osan politiikkaa, eikä toisten herrojen raihnainen liberalismi pelasta maatamme siltä.

* * *

Näissä oloissa demokratian puolustamisesta on tullut vallankumouksellista, kuten toveri Stalin on opettanut, mutta se ei voi olla porvarillisen demokratian puolustamista, vaan proletaarisen demokratian puolustamista. Porvarillisen demokratian puolustaminen fasismia vastaan merkitsee vajoamista Togliattin ja kumppaneiden oikeistolaiseen kriteeriin, vanhan järjestyksen puolustamista, kapituloitumista taistelusta ja puolueen ja vallankumouksen likvidoimista, loppujen lopuksi revisionismia. Demokratian puolustaminen tänä päivänä Suomessa voi toteutua vain kansansodan tietä, joka pystyttää proletaarisen demokratian sosialistisessa vallankumouksessa ja jatkuu kulttuurivallankumousten sarjana ikuisesti kultaiseen kommunismiin.

Kun toveri Stalin esitti tuon teesinsä demokratiasta ja vallankumouksesta, aika oli toinen. Tuon perusajatuksen hän esitti alun perin maailmanvallankumouksen ollessa vielä strategisessa defensiivissä, ja sitten hänen vielä eläessään se astui strategiseen tasapainoon. Nyt olemme vuodesta 1980 astuneet strategiseen offensiiviin. Mitä tämä merkitsee? Se merkitsee, että imperialismi ja maailman taantumus ovat entistä ahtaammalla, ne pelkäävät entistä enemmän vallankumousta, sillä elämme puheenjohtaja Maon sanoin “seuraavien 50-100 vuoden ajanjaksoa, jolloin imperialismi ja taantumus tulevat lakaistuiksi pois Maan päältä ja sosialismi suuntaa lopulliseen voittoonsa”. Niinpä porvaristo on entistä antidemokraattisempaa, entistä fasistisempaa.

Kaikki maltillisuus porvariston taholta sen fasistisen suunnitelman edistämisessä johtuu siitä yksinkertaisesta syystä, että pelko vallankumousta kohtaan paitsi ruokkii fasismia, ruokkii myös pelkoa vastarinnasta, joka nousee liian röyhkeästä fasismin edistämisestä. Siksi se joutuu toimimaan hillitysti. Se haluaa pehmentää joukkojen vastarintaa fasismille, sillä tuossa demokraattisessa vastarinnassa on kieltämättä vallankumouksellinen olemus. Tämän johdosta tilanne on antifasisteille edullinen, porvaristo joutuu olemaan defensiivissä.

Tämän huomioon ottaen jokaisen vallankumouksellisen ja demokraatin on esiinnyttävä aina ja kaikkialla päättävästi fasismia vastaan. Suomalainen imperialismi haluaa antaa fasisteille rauhan kokoontua “sananvapauden” ym. verukkeilla. Me emme saa antaa fasistien kokoontua rauhassa! Se on tietysti vain osataistelua päivittäisen vaatimuksen puolesta fasistisen kehityksen hidastamiseksi, mutta ensinnäkin tuo päivittäinen vaatimus vastaa joukkojen poliittisia etuja ja toiseksi, pääasiassa, se voimistaa vallankumouksellisia voimia, kun demokratian puolustaminen on saanut vallankumouksellisen olemuksen.

* * *

Fasistien mielenosoitusta vastaan on ilmoitettu “Ketään ei jätetä” -mielenosoitus, joka kokoontuu klo 13.00 Senaatintorilla ja marssii Kansalaistorille, joka sijaitsee Pikkuparlamentin puiston läheisyydessä.

Kehotamme vastustamaan päättävästi fasistien mielenosoitusta Helsingissä lauantaina 25.9. seuraten tunnusta “Ei rauhaa fasisteille!”

Ei rauhaa fasisteille!

This entry was posted in Yleinen. Bookmark the permalink.