INTIAN KOMMUNISTINEN PUOLUE (MAOLAINEN): Viettäkäämme Imperialisminvastaista Viikkoa 23.-29. maaliskuuta

Julkaisemme suomennoksen Intiasta koskien tulevaa imperialisminvastaista viikkoa. Käännetty englannista.

INTIAN KOMMUNISTINEN PUOLUE (MAOLAINEN)

Keskuskomitea

Lehdistötiedote

10. maaliskuuta 2022

Viettäkäämme Imperialisminvastaista Viikkoa 23.-29. maaliskuuta proletaarisen internationalismin hengessä!

Tulemme juhlistamaan imperialisminvastaista päivää tämän maaliskuun 23. päivä Intiassa, brittien hirttämien, toverien Bhagat Singhin, Sukhdevin ja Rajgurun marttyyriuden 90. vuosipäivänä. Marttyyrius on imperialisminvastaisen tietoisuuden symboli. Venäläinen imperialismi aloitti hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan, mikä on tulosta imperialistisesta kilpailusta Yhdysvaltain-EU:n ja Venäjän välillä Neuvostoliiton entisissä tasavalloissa. Ukrainan kansa tekee ankaraa vastarintaa anti-imperialismin hengessä tälle agressiolle. On myös Filippiinien kommunistisen puolueen (FKP) Uuden kansanarmeijan muodostamisen 53. vuosijuhla. Tällä ajankohdalla Keskuskomitea lähettää vallankumoukselliset terveiset FKP:lle & Uudelle kansanarmeijalle, kaikelle sorretulle kansalle ja sorretuille kansallisuuksille maailmassa taistelemassa imperialismia vastaan, toivottaen menestystä heille taisteluissaan. Se osoittaa nöyrää kunnioitusta näiden taistelujen kaikille marttyyreille. Se kutsuu maolaisia puolueita, kansan järjestöjä ja erilaisia vallankumouksellisia, demokraaattisia, kansallisia vapautusliikkeitä laatimaan ohjelmia tälle ajankohdalle kaksinkertaistetulla hengellä taistelussa imperialismia vastaan.

Kun brittiläinen kolonialismi päättyi ja Intia saavutti valeitsenäisyyden vuonna 1946, aivan kuten takapajuisissa maissa, imperialismi pakotti maallemme uuskoloniaalisen riiston. LPG-reformit vuonna 1991 mahdollistivat lisää imperialistista tunkeutumista.

Vuonna 2008 alkanut imperialismin taloudellinen ja finanssikriisi järisytti koko maailmaa. Päästäkseen kriisistä yli, imperialisi sysää taakkaa takapajuisille maille ja kapitalististen maiden työväenluokalle ja väliluokille. Imperialismi piti tarpeellisena käyttää puolisotilaallisia voimia tukahduttamaan imperialistista riistoa vastaan nousevia taisteluja sekä brahmanistista, hindutva-fasistista BJP:tä lietsoakseen valenationalismia.

Imperialistista riistopolitiikkaa pantiin toimeen paljon agressiivisemmin BJP:n tultua valtaan. Comprador-byrokraattiporvarilliset ja suurtilallisten voimat puolikoloniaalisessa puolifeodaalisessa maassamme luovuttivat maamme talouden totaalisesti imperialisteille yhdessä heidän kanssaan. He ottivat käyttöön demonetarisoinnin, GST:n, agraarilakeja, tehden MOU:t (”Memorandum of Understanding”, suom. huom.) luonnonvarojen ryöstämiseksi, työläisvastaisia lakeja, artiklojen 370 ja 352 mitätöinti Kashmirissa, CAA:n käyttöönotto, sekä muita sellaisia drakonisia lakeja, tukahduttaen vallankumouksellista liikettä SAMADHAN-Prahar -offensiivilla, ja pedaten tietä ‘hinduvaltion’ pystyttämiselle jakamalla maa uskonnon mukaan.

Imperialistinen pääoma astui maahamme portfoliosijoitusten muodossa ja ne ovat ryöstämässä maamme koko pääomaa. Se astui infrastruktuurin sektorille ja lauttoi kunnat ja yhtiöt myyntiin älykaupunkien nimissä, osti satamia Sagarmalan nimissä, sijoitti teiden rakennukseen ympäri maata, sekä voimalaprojekteihin ja rautateihin. Toisaalta, hallitus on yksityistämässä vakuutusta, pankkitoimintaa ja rautateitä, imperialistit, comprador-byrokraattiporvariluokka ottavat maita käsiinsä kolmella agraarilailla, ja muuta sellaista katalaa politiikkaa laitetaan täytäntöön.

‘Tehkää Intiassa’, start-up sekä muut sellaiset asiat joista BJP huutaa, eivät ylläpidä maan taloutta vahvalla perustalla. ‘Vientisuuntautunut kasvu’ tekee siitä lenkin imperialistisessa ketjussa ja tehtailtujen varaosien alihankkijan imperialistisille monikansallisille yhtiöille. Muussa tapauksessa se pysyy tuotantolaitoksena joka kokoaa varaosia. Tällaisella tuotannolla maa tulee olemaan imperialistien absoluuttisessa kontrollissa.

Luonnontuho imperialistien toimesta luo pandemioita kuten Koronan osana sotapolitiikkaansa. Korona-aikana taloudet käyvät läpi totaalisen rakenneuudistuksen. Tämän kanssa, järjestäytymätön sektori, talonpoikaisto ja keskiluokkaiset ihmiset kohtaavat ankaria vaikeuksia. Maan ja maailman ihmiset käyttävät satojatuhansia rupioita hoitoon. Julkista rahaa siirretään comprador-byrokraattikapitalisteille ja imperialisteille rokotteiden ja muiden lääkkeiden oston nimissä.

Lenin sanoi imperialismin tarkoittavan sotaa. Imperialistit haluavat sotaa kriisin ylittämiseksi. Sen osana, imperialismi mässäilee lukuisilla sodilla taloudellisessa, poliittisessa ja maantieteellisessä kilpailussaan. USA:n, Euroopan (NATO:n) ja Venäjän, Kiinan välillä kiihtyvässä kilpailussa. Venäjä käy hyökkäyssotaa Ukrainassa. Maamme hallitsevat luokat ovat riippuvaisia imperialisteista sotilaallisissa tarpeissaan, joten ne eivät ole tuomitsemassa Venäjän aggressiota Ukrainassa tai USA:n johtaman NATO:n rooli. He palvelevat USA:ta QUAD:ssa*, joka saattaa aloittaa sodan maassamme indopasifisella alueella lähitulevaisuudessa.

Comprador-byrokraattikapitalistien, kuten Ambanin ja Advanin, auttaessa, imperialistit keräävät suuria summia rahaa, 70 prosenttia kansasta on kertakaikkisessa köyhyydessä. Ihmiset kaikkialla maassa taistelevat riistopolitiikkaa vastaan.

Maanviljelijät muuttuvat lisääntyvästi siirtolais- ja päivätyöläisiksi. Maanviljelijöiden taistelu yhden vuoden ajan keskushallituksen esittämää kolmea agraarilakia vastaan oli raikuva menestys. Työläiset ovat taistelun tiellä olemassa olevan 44 työlain paikalle esitettyä neljää työlakikokoelmaa vastaan. Työläisiä tullaan painostamaan työhön, naistyöläiset menettivät etunsa, kuten erivapauden yövuorosta jne. Työntekijät eri sektoreilta, kuten pankki-, teollisuudesta ja muista julkisista sektoreista ottavat käyttöön yleislakkoja työläisten kanssa yksityistämistä vastaan. Opiskelijat, opettajat ja kaikenlaiset ammattilaiset, pikkukauppiaat, MSME:tä omistava kansallinen porvaristo, ovat järkyttyneitä Intian hallitsevien luokkien politiikasta imperialistisen ryöstön hyväksi. MSME, joka tarjoaa elannon lähes 30 prosentilla maan väestöstä ja 30 prosenttia kansallisesta tulosta, pilataan korjauskelvottomalla tavalla. Kansan taistelut päivittäisten elämiensä ratkaisemiseksi, kuten hintojen nousu, monikansallisten yhtiöiden ja kotimaisten suurkapitalistien projektien aiheuttamia häätöjä vastaan, taistelut uusia poliisileirejä vastaan, valtiota vastaan, ovat myös osa imperialisminvastaista luokkataistelua. Demonetarisaatio, GST, hirmuteot kansaa, daliteja ja heimojen ihmisiä, naisia, uskonnollisia vähemmistöjä ja muita sellaisia haavoittuvaisia osa vastaan ovat johtamassa kaikkia näitä taistelun tielle.

Tämän ollessa maan kansan todellinen olotila, hallitus ryhtyi ’juhlistamaan’ 75 vuotta maan ’itsenäisyyttä’ ’Azadi ka amrut mahotsav’n nimissä (Intian vanhan valtion nimitys viralliselle ”itsenäisyysjuhlalle”, suom. huom.). Ohjelmassa ei ole mitään muuta, kuin kansan harhauttamista todellisista ongelmista. ’Uuden Intian’ ohjelma ei ole mitään muuta kuin brahmanilaisen hindutva-fasismin agenda. Tilanne vaatii aitoa muutosta järjestelmässä. Muutoksen tulisi olla radikaali, joka toisi valtiovallan proletariaatin johtamalle neljän luokan liitolle. Meneillään oleva pitkällinen kansansota Intiassa näyttää selvästi tien valtiovallan saavuttamiseksi. Maan kaikkien sorrettujen luokkien, kerrostumien, täytyy täten nousta tuhoamaan imperialistien, comprador-byrokraattisen porvariston ja suurtilanherrojen järjestelmä ja saavuttamaan valtiovalta.

IKP:n (maolaisen) KK kutsuu kaikkia maolaisia puolueita, maan ja maailman sorrettuja luokkia, kerrostumia ja kansallisuuksia, opiskelijoita, naisia, nuorisoa, uskonnollisia vähemmistöjä, opettajia, lääkäreitä, lakimiehiä, kaikenlaisia ammattilaisia, kansallista porvaristoa juhlimaan suuresti imperialisminvastaista viikkoa; kohottamaan äänen Venäjän Ukrainan-invaasiota vastaan, paljastamaan USA:n salaliitot ja vaatimaan NATO:n lopettamista; ojentamaan solidaarisuutta imperialisminvastaisille, sodanvastaisille maailmanlaajuisille kansanliikkeille; vaalimaan maailmanlaajuisia vallankumouksellisia liikkeitä, kansansotia, sekä kansallisia vapautusliikkeitä Kashmirissa ja luoteisissa osavaltioissa ja tukemaan niitä; välittämään Punaiset tervehdykset Filippiinien kommunistiselle puolueelle ja sen Uudelle kansanarmeijalle sen perustamispäivän 53. vuosijuhlana 29. maaliskuuta, tekemään agitaatiota ja propagandaa ICSPWI:n vuosittaisen kampanjan aikaan poliittisten vankien vapauttamiseksi; pitämään viikon mittaisia juhlia 23.-29. maaliskuuta, vaalien vallankumouksellista liikettä Filippiineillä. Pitäkää kokouksia, mielenosoituksia ja seminaareja edellä mainitulla kutsulla, vaalikaa toverien Bhagat Singhin, Sukhdevin ja Rajgurun muistoa. Vaatikaa keskus- ja osavaltiohallitusten yhdessä monikansallisten yhtiöiden ja kotimaisten comprador-kapitalistien kanssa tekemien kaikkien MoU:n poisvetämistä. Ulottakaa vahvaa solidaarisuutta työläisten, talonpoikien, eri heimojen ja kansallisuuksien sekä vähemmistöjen taisteluille. Tulkaa osaksi imperialisminvastaista, byrokraattiporvarien, feodaalien vastaista luokkataistelua – kansansotaa. Taistelkaa vastavallankumouksellista SAMADHAN-Prahar-fasistioffenssiivia vastaan!

Abhay

Tiedottaja

Keskuskomitea

*QUAD, ”Neljänkeskinen turvallisuusdialogi”, USA:n sotilasliittouma, johon kuuluvat Japani, Australia ja Intia, suom. huom.

This entry was posted in Käännökset. Bookmark the permalink.