Kansainvälisen kommunistisen liikkeen kanssa Marxin 200-vuotisjuhlassa

Useita kuukausia ympäri maailmaa kestänyt kansainvälinen kampanja Karl
Marxin syntymän 200-juhlavuoden kunniaksi huipentui kansainvälisen
kommunistisen liikkeen edustajien ja ystävien kokoontuessa Bremenissä
Saksassa 30. kesäkuuta 2018. Alla suomennos juhlan järjestämiskomitean
raportista kuvineen. Myös Suomen Punalippu-kollektiivi lähetti
edustajansa, ja tervehdyksemme löytyy suomeksi raportin alta. Muut
tervehdykset löytyvät englanninkielisinä linkeistä.

(suomennos englanninnoksesta http://www.demvolkedienen.org/index.php/en/200-jahre-karl-marx/2407-this-has-been-the-celebration-of-the-200-years-campaign)

Tämä on ollut kaksisataavuotiskampanjan juhla

Olemme vastaanottaneet seuraavan raportin Karl Marxin syntymän
200-vuotisjuhlan järjestämiskomitealta Saksan liittotasavallasta, jonka
jaamme illolla. Lisää tietoa, kuvia, videoita, ja tilaisuuden kaikki
kirjalliset kontribuutiot tullaan julkaisemaan lyhyessä ajassa. Pysykää
kuulolla!

Kauan sitä suunniteltiin, loistavasti se meni: lauantaina 30. kesäkuuta
satakunta toveria ja järjestöjä kymmenestä eri maasta saapuivat yhteen
Karl Marxin 200-juhlavuoden kulminoituessa suureksi juhlaksi. Se oli
todellakin juhla kampanjan iskulauseen hengessä (”kaikkien maiden
proletaarit, liittykää yhteen!”), joka ilmaisi erityisesti yhtä asiaa:
kansainvälinen kommunistinen liike on kypsä yhtymään maoismin lipun
alla, ja Saksan liittotasavallassa muotoutuvina kommunisteina me voimme
ja meidän täytyy ottaa tämä tehtäväksemme.

Voimakkaassa ja eläväisessä juhlassa kummassakin osassaan (puheet ja
kulttuuriohjelma), tuli todella selväksi kaikkien osallistuneiden
puolueiden ja järjestöjen valtava tahto ja voimakas halu ylittää
hajaannus kansainvälisessä kommunistisessa liikkeessä ja yhdistyä
maoismin alla. Toverit alistetuista maista seisoivat imperialististen
kansakuntien asesisarustensa rinnalla, kansansotia johtavien
kommunististen puolueiden militantit seisoivat yhdistyneinä aktivistien
kanssa pienistä järjestöistä, joiden siemenet ovat vielä itämässä. Tänä
päivänä, me, toverit Perusta, Brasiliasta, Turkista, Chilestä,
Itävallasta, Ranskasta, Ruotsista, Suomesta, Galiciasta, ja Saksan
liittotasavallasta, seisoimme yhdistyneinä – yhdistyneinä maoismin
perustalla.

Kuka voisi tämän juhlinnan edessä väittää, että marxismi olisi
rutikuiva, muinainen jäänne menneisyydestä? Marxismi elää! Se elää
teoriassa ja siihen liittyneessä käytännössä, yhteisissä lauluissa ja
iskulauseissa, sekä rajat ylittävissä teatteriesityksissä ja kahden
linjan taistelussa. Se elää niiden tovereiden asemoitumisessa, jotka
ovat antaneet kaikkensa tuona päivänä tehdäkseen juhlasta sen
menestyksen mikä siitä tuli. Juhlan, tuossa muodossaan, jollaista ei
Saksan liittotasavallassa ole moneen, moneen vuoteen ollut.

Niille tovereille, jotka eivät voineet osallistua juhlaan koska
luokkataistelu heidän maassaan ei sallinut heidän jättää asemiaan ja
lentää toiseen maahan, tai jotka taantumuksen toimesta ovat kadonneet:
meidän voittomme on teidän voittonne, toverit! Teidän tervehdysviestinne
ovat saavuttaneet ja syvästi koskettaneet meitä ja kaikkia tapahtuman
osallistujia. Pian lopulliset käännökset saksaksi, englanniksi, ja
espanjaksi tai portugaliksi kaikista puheista ja tervehdysviesteistä
ovat valmiita ja julkaistaan.

Perun kansanliikkeen (uudelleenjärjestävä komitea), Kansan oikeuksien
puolustuksen vallankumouksellisen rintaman (Brasilia), Turkin
kommunistisen puolueen / marxilais-leniniläisen, Ecuadorin kommunistisen
puolueen – Punaisen auringon, Meksikon kommunistisen puolueen
uudelleenrakentamisen ytimen, Chilen kommunistisen puolueen Punaisen
siiven, Ranskan maolaisen kommunistisen puolueen, Kommunistisen liiton
(Ruotsi), Punalippu-kollektiivin, Galician kommunistisen puolueen
keskuskomitean, ja Maolaisen kommunistisen puolueen (Italia),
tervehdysten lisäksi, jotka luettiin tilaisuudessa, myös Köyhien
talonpoikien liiton (Brasilia) ja A Nova Democracia-lehden (Brasilia)
videotervehdykset, sekä Komitea Punaisen lipun videotervehdykset tullaan
tekstittäämään ja julkaisemaan.

Karl Marxin syntymän 200-vuotisjuhlan järjestämiskomitea (Saksan
liittotasavalta)

Punalipun tervehdyspuhe Karl Marxin 200-vuotisjuhlalle Bremenissä

Hyvät kansainvälisen kommunistisen liikkeen toverit ja kaikki ystävämme
jotka olette kokoontuneet tänne tänään! Punalippu-kollektiivin
suomalaisten toverien puolesta tahdon esittää punaisen tervehdyksemme
tälle Karl Marxin syntymän 200-vuotisjuhlalle. Olemme kunnioitettuja
tultuamme kutsutuiksi tähän tapahtumaan ja saadessamme tämän
mahdollisuuden osallistua suuren perustajamme juhlintaan.

Tämä kaksisataavuotisjuhlavuosi osuu yhteen Suomen vuoden 1918
työväenvallankumouksen ja luokkasodan satavuotisjuhlavuoden kanssa, mitä
juhlimme tammikuussa. Niiden keskinäinen historiallinen ja ideologinen
merkitys toisilleen on paljon suurempi, kuin niiden osuminen samalle
vuodelle. Sata vuotta sitten Suomen proletariaatti oli tarttunut
epätäydellisesti marxismiin, sen sosialidemokraattisen johdon ollessa
kautskylaisuuden vallassa. Bolshevikkipuolueen poliittista työtä ja
suuren Leninin teoreettista panosta ei tunnettu hyvin, muuten kuin
ystävällismielisestä asemoitumisestaan suomalaista työväenliikettä ja
Suomen kansallista itsemääräämisoikeutta kohtaan, joka oli ollut Venäjän
keisarikunnan siirtomaa Lokakuun suureen sosialistiseen vallankumoukseen
asti.

Suomen luokkasodassa proletaariset kansanjoukot taistelivat
sankarillisesti vallan valtaamiseksi. Sota hävittiin valkokaartilaiselle
esifasistiselle vastavallankumoukselle, mutta se oli Suomen
luokkataistelun tähän asti korkein huippu. Tappion aiheutti pääasiassa
vasemmistolaisen puoluejohdon puute, joka kärsi oikeistolaisesta
sabotaasista ja enimmäkseen keskustalaisesta hoipertelusta. Tämä ilmeni
päättäväisyyden, aloitteellisuuden, ja valmistautuneisuuden puutteena,
jotka ovat ratkaisevan tärkeitä vallankumouksellisessa sodankäynnissä.
Nämä elementit laiminlyötiin huolimatta Marxin ja Engelsin opetuksista,
jotka painottivat vallankumoukselliseen sotaan valmistautumista ja
osoittivat proletariaatin tarpeen kehittää oma sotilaallinen teoriansa.
Nyt meillä on tuo sotilaallinen teoria, puheenjohtaja Maon asettamana –
se on kansansota.

Vuosisadan ajan olemme eläneet tappion seurausten alaisina, siis
porvariston diktatuurin alaisina. Ratkaisu, tottakai, on sosialistinen
vallankumous suuntautuneena proletariaatin lopulliseen vapautumiseen
ikuisesti kultaisessa kommunismissa. Tappio, kaikesta huolimatta, opetti
suomalaisille kommunisteille uudentyyppisen puolueen välttämättömyyden,
joka perustettiin elokuussa 1918, ja mitä me tulemme juhlistamaan
samalla kun korostamme raskaita opetuksia puolueen menettämisestä
modernille revisionismille vuodesta 1944. Yhtä itsestäänselvää, kuin on
sosialistisen vallankumouksen ja sitä kokonaisvaltaisesti johtavan
puolueen tarpeellisuus, on se että marxismi on noista päivistä
kehittynyt kahden suuren harppauksen kautta, ja on nyt
marxismi-leninismi-maoismia.

Synteesinä, me olemme sillä kannalla, että kunniakas Suomen
kommunistinen puolue on uudelleenrakennettava proletariaatin maolaisena
puolueena, ja me olemme omistautuneet työskentelemään täydestä
sydämestämme tämän vallankumoukselle strategisesti merkittävän
viivästyneen tehtävän eteen. Katsomme avainasemassa olevan tarttua,
puolustaa, ja soveltaa marxismin periaatteita, jotka Marx ja Engels
alunperin asettivat 170 vuotta sitten Kommunistisessa manifestissa, joka
yhä on kansainvälisen proletariaatin ohjelma. Tänä päivänä marxismin
periaatteet voidaan toteuttaa vain marxismi-leninismi-maoismina,
pääasiassa maoismina, sisältäen puheenjohtaja Gonzalon yleispätevät
lisäykset. Proletaarisina internationalisteina taistelemme
vallankumouksen puolesta omassa imperialistisessa kotimaassamme maailman
proletaarisen vallankumouksen osana ja sitä palvellen, tukien
vallankumouksellista linjaa kaikissa maissa, koska se heikentää yhteistä
vihollistamme – imperialismia. Juhliessamme tänään
kapitalismi-imperialismin yhä syvenevän mädännäisyyden keskellä,
johdattakoon Karl Marxin kuolematon hahmo yhä selkeämmin luokkaamme sen
sodassa, kansansodassa, kommunismiin asti.

Yhteenvetona tahdomme esittää seuraavat iskulauseet:

Suomen kommunistisen puolueen uudelleenrakentamisen puolesta!
Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!

Kiitos!

Muita tervehdyksiä englanniksi:

Peru
http://www.demvolkedienen.org/index.php/en/12-dokumente/2420-message-from-the-pmp-rc-to-the-international-celebration-of-the-200th-anniversary-of-the-birth-of-karl-marx

Brasilia
http://www.demvolkedienen.org/index.php/en/12-dokumente/2422-message-from-revolutionary-front-for-the-defense-of-the-people-s-rights-of-brazil-to-the-international-celebration-of-the-200th-anniversary-of-the-birth-of-karl-marx

Ecuador
http://www.demvolkedienen.org/index.php/en/12-dokumente/2424-message-from-communist-party-of-ecuador-red-sun-to-the-international-celebration-of-the-200th-anniversary-of-the-birth-of-karl-marx

Meksiko
http://www.demvolkedienen.org/index.php/en/12-dokumente/2427-message-from-the-nucleus-for-the-reconstitution-of-the-communist-party-of-mexico-to-the-international-celebration-of-the-200th-anniversary-of-the-birth-of-karl-marx

Chile
http://www.demvolkedienen.org/index.php/en/12-dokumente/2423-message-from-the-red-fraction-of-the-communist-party-of-chile-to-the-international-celebration-of-the-200th-anniversary-of-the-birth-of-karl-marx

Turkki
http://www.demvolkedienen.org/index.php/en/12-dokumente/2429-message-from-the-communist-party-of-turkey-marxist-leninist-to-the-international-celebration-of-the-200th-anniversary-of-the-birth-of-karl-marx

Saksa
http://www.demvolkedienen.org/index.php/en/12-dokumente/2421-message-from-committee-red-flag-to-the-international-celebration-of-the-200th-anniversary-of-the-birth-of-karl-marx

Ranska
http://www.demvolkedienen.org/index.php/en/12-dokumente/2425-message-from-the-maoist-communist-party-of-the-french-state-to-the-international-celebration-of-the-200th-anniversary-of-the-birth-of-karl-marx

Ruotsi
http://www.demvolkedienen.org/index.php/en/12-dokumente/2428-message-from-the-communist-league-of-sweden-to-the-international-celebration-of-the-200th-anniversary-of-the-birth-of-karl-marx

Saksa
http://www.demvolkedienen.org/index.php/en/12-dokumente/2421-message-from-committee-red-flag-to-the-international-celebration-of-the-200th-anniversary-of-the-birth-of-karl-marx

Galicia
http://www.demvolkedienen.org/index.php/en/12-dokumente/2426-message-from-the-committee-for-the-construction-of-the-communist-party-of-galiza-to-the-international-celebration-of-the-200th-anniversary-of-the-birth-of-karl-marx

Italia
http://www.demvolkedienen.org/index.php/en/12-dokumente/2430-message-from-the-pcm-italy-to-the-international-celebration-of-the-200th-anniversary-of-the-birth-of-karl-marx

This entry was posted in Käännökset, Maailma. Bookmark the permalink.

Leave a Reply