Meksiko: Maolaiset, vallankumoukselliset, työläiset ja talonpojat pitivät osavaltiollisen kokouksen Oaxacassa

Julkaisemme Sol Rojon meksikolaisten tovereiden julkilausuman taustoittamiseksi käännöksen Incendiary Newsin artikkelista, joka käsittelee vuoden alussa pidettyä kokousta.

Kirjoittanut Ed Dalton

Elokuusta 2018 lähtien Corriente del Pueblo-Sol Rojon (suomeksi Kansanvirtaus-Punainen Aurinko) meksikolaiset vallankumoukselliset ovat menneet Oaxacan kansanjoukkojen syvimpiin ja perusteellisimpiin osiin. He ovat tehneet tutkimusta ja neuvoneet kansankokouksien kautta köyhissä ja suurissa naapurustoissa, talonpoikien kunnallisissa yhteisöissä, kouluissa, työpaikoilla, julkisissa tiloissa, sairaaloissa, terveyskeskuksissa, maatilojen työläisten asuintiloissa ja maaseudun muilla alueilla.

Tammikuun 20. päivä saatiin päätökseen tärkeät tutkimukset ja keskustelut kansainvälisestä tilanteesta ja päätöksenteosta valmisteluina uudelle vaiheelle luokkataistelussa, joka alkaa tänä vuonna.

Sol Rojistan verkkosivuilla julkaistuissa valokuvissa nähdään osallistuvia joukkoja ja proletariaatin punalippuja. Kulttuuritapahtumia pidettiin täyden yleisön edessä. Seinillä esiteltiin ylpeästi Marxin, Engelsin, Leninin, Stalinin, Maon ja Gonzalon kuvia. Tapahtumaan sisältyi poliittista opiskelua, puhujia, kritiikkiä/itsekritiikkiä ja lauluja. Sol Rojistan mukaan yli 200 näiden edustajaa oli mukana tapahtumassa.

Marttyyrien kunnioittamiseksi pidettiin oma hetkensä, mukaanlukien taistelussa kaatuneet toverit: Faustino Acevedo Bailón (toukokuu 2006), Alfredo Errestre Vázquez (lokakuu 2007), Rosalino Díaz Barrera (tammikuu 2008), Paulino Salud Landiz (toukokuu 2008), ja yli 17 Trique-alkuperäiskansaan kuuluvaa toveria San Miguel Copalasta, jotka tapettiin pakkosiirron aikana yhdeksän vuotta sitten.

Kansanvirtaus-Punainen Aurinko laski myös punalippunsa Fernando Cruzin (kesäkuu 2016) ja Javier López Martínezin (maaliskuu 2018) sammumattomalle muistolle, kahdelle suurelle toverille, jotka perustivat järjestön toteuttamaan Meksikon uusdemokraattista vallankumousta.

Punalippuja pidettiin koholla taistelutahtoisen militanttiuden voimin, vaatien Meksikon vanhalta taantumukselliselta byrokraattis-maanomistajain valtiolta oikeustieteen tohtori Sernas-Garcian esittämistä elävänä. Sernas-Garcia, lakitieteen professori ja väsymätön kansan puolesta taistelija on ollut kadoksissa viime vuoden toukokuun 10. päivästä lähtien.

Osavaltion kokouksen hyväksyttyjen päätösten joukossa oli ruohonjuuritason liikkeiden yhtenäistäminen, samalla kun pidetään yllä itsenäisyyttä porvarillisista voimista, tiukasti sekä vanhoja että uusia poliittisia puolueita vastaan. Näissä päätöksissä tulee esille sitoutuminen proletariaatin etujoukon johtamaan uuden demokratian vallankumoukseen.

Keskusteluissa mahdollisista liitoista Kansanvirtaus-Punainen Auringon kanssa, sanottiin: “On olemassa myös muita demokraattisia ja vallankumouksellisia järjestöjä, joiden tutkimukset ovat samankaltaisia kanssamme ja jotka ovat valmiita työskentelemään yhteisrintaman hyväksi ilman näkyvien ideologisten erojen sovittelua tai piilottamista, vahvistaen päämääriämme, yleistä toimintaamme ja linjaamme, hyläten revisionistiset ja opportunistiset teesit “yhtenäisyydestä hinnalla millä hyvänsä” ja “yhtenäisyydestä ilman periaatteita kenen kanssa tahansa joka on valmis taistelemaan”, edistäen kansan demokraattis-vallankumouksellista yhtenäisyyttä, demokraattis-vallankumouksellisiin periaatteisiin pohjaten.”

Militanttiudestaan tinkimättä meksikolaiset kommunistit sanovat: “Tämä osavaltion kokous julistaa, että me emme hylkää mobilisaatiota ja katutaistelua, joita jatkamme rivejämme terästäen, halveksuen luokkayhteistyötä, parlamenttikretinismiä, sosialipasifismia ja pelkuruutta taistelussa. Me pitäydymme siinä, että kansa ja vain kansa on liikkeellepaneva voima maailmanhistorian luomisessa. Me olemme vakuuttuneita siitä, että oikeutta kansalle saadaan taistelevan kansan toimesta.”

Osavaltion kokous ilmaisi sammumatonta solidaarisuutta Meksikon alkuperäiskansoille, jotka kärsivät proletariaatin ohella puolifeodalismin, byrokraattisen kapitalismin ja imperialismin käsissä. Meksikon maolaiset ilmaisivat tukeaan alistettujen maiden itsemääräämisoikeudelle ja alkuperäisten meksikolaisten ja porvarivaltion välisen ristiriidan ratkaisemiselle agraarivallankumouksella.

Sol Rojistat ilmaisivat tukensa kansainvälisen kommunistisen liikkeen marxilais-leniniläis-maolaisille puolueilla ja järjestöille, jotka pyrkivät perustamaan yhdistetyn maolaisen kansainvälisen konferenssin.

Osavaltion kokous antoi erityistä tunnustusta kansansotaa johtaville maolaisille puolueille, joukossaan Peru, Intia, Turkki ja Filippiinit. Kunnianarvoista tunnustusta annettiin myös niille sekä kolmannessa maailmassa, että imperialistisissa maissa, jotka taistelevat kansansodan aloittamisen puolesta omien kommunististen puolueidensa perustamisen tai jälleenperustamisen kautta.

Suurta painoarvoa laitettiin Perun kommunistisen puolueen puheenjohtajan, puheenjohtaja Gonzalon elämää ja terveyttä puolustavan kansainvälisen kampanjan vahvistamiselle. Sol Rojistat totesivat oikein, että puheenjohtaja Gonzalo on “suurin elossa oleva marxisti-leninisti-maoisti maan päällä, jonka vastarinta nousee Perusta, Callaon merivoimien tukikohdan loistavista taisteluhaudoista.”

Kokous myös osoitti myös kunniaa maolaisille ja vallankumouksellisille poliittisille vangeille ympäri maailman. Kokouksessa kunnioitettujen vankien joukossa olivat Igor Mendes ja hänen 23 toveriaan, Intian poliittiset vangit; Ajith, tohtori G.N. Saibaba, toveri Varavara Rao ja Ranskassa vangittuna oleva, palestiinalaisten vapauden puolesta taisteleva libanonilainen poliittinen vanki, Georges Ibrahim Abdallah.

Kunniaa osoitettiin omalle toverillemme, toveri Dallasille, kokouksen julistamassa vaatimuksessa:

“Me vaadimme toveri Dallasille vapautta, poliittiselle vangille Jenkkien imperialistisen pedon hampaissa. Me tervehdimme Yhdysvaltojen Punakaarteja, jotka muodostavat ja kasvattavat proletariaatin vallankumouksellista järjestöä, ja tuon imperialistisen maan alistettuja kansoja.”

Kunnianosoitukset kansainväliselle kommunistiselle liikkeelle eivät rajoittuneet vain poliittisiin vankeihin. Kokous osoitti kunniaa Filippiinien kommunistisen puolueen ja Uuden kansanarmeijan 50-vuotisjuhlavuodelle, jotka taistelevat Yhdysvaltojen imperialismin alaisena toimivaa fasisti Dutertea vastaan.

Taistelevia kansanjoukkoja kokous kunnioitti lisäksi julistamalla:

“Me tervehdimme “keltaliivien” taistelua Ranskassa, joka päivä päivältä vahvistaa proletariaatin luokka-asemaa työväenluokan poliittisten vaatimusten puolustamiseksi Ranskan imperialistisen valtion toimenpiteitä, kuten nousevia elinkustannuksia, sekä työläis- ja kansanvastaisuutta vastaan. Me erityisesti tervehdimme tovereitamme Ranskan maolaisessa kommunistisessa puolueessa, jotka ovat katutaisteluiden eturintamassa.”

Lopuksi kokous julisti kamppailevansa yhden koko valtion laajuisen demokraattis-vallankumouksellisen järjestön vahvistamiseksi. Suuria harppauksia tätä kohti ollaan jo tehty tämän merkityksellisen kokouksen olemassaolon ansiosta.

Incendiary lähettää mitä lämpimimmät toverilliset terveiset tovereillemme Meksikossa. Heidän taistelunsa ovat maantieteellisen läheisyyden takia meille sekä lähellä, että läheisiä. Me osoitamme heille suosiotamme ja riemuitsemme heidän menestyksistään.

This entry was posted in Käännökset, Maailma, Uutiset. Bookmark the permalink.

Leave a Reply