Oaxaca: Sol Rojo julistaa uusien taisteluiden alkavan!

Julkaisemme Sol Rojon meksikolaisten tovereiden julkilausuman. Lisäksi julkaisemme erikseen tekstiä taustoittavan artikkelin, jonka löydät täältä.

Sol Rojo [Punainen Aurinko]

Työväenluokalle ja työläisille

Köyhille talonpojille ja alkuperäiskansoille

SNTE-CNTE:n XXII jaoston demokraattiselle maistraatille

Demokraattisille ja vallankumouksellisille järjestöille

On kulunut 10 kuukautta toverimme, oikeustieteen tohtori Ernesto Sernas Garcían tahdonvastaisesta katoamisesta. Kymmenen kamalaa kuukautta, joiden aikana oikeuskanslerin toimisto ei ole antanut sille kuuluvaa huomiota, sivuuttaen tehtävänsä poliittisten vankien puolustajana ja nousten asiaa tutkivia vastaan.

Ei ole yllättävää, että oikeuskanslerin toimisto ei seuraa laissa tahdonvastaisesta katoamisesta asetettuja menettelytapoja ja hyväksyttyä tutkimusprotokollaa. On selvää, että Oaxacassa kansalla ei ole oikeuksia, tai ne ovat vain tyhjiä sanoja joutuessaan vastakkain suurporvariston etujen kanssa.

Samaan aikaan Oaxacan kansalaisten ihmisoikeusasioiden viraston (DDHPO) asiamiehen tilanne on identtinen, petollisen puolustusasianajaja Arturo de Jesús Peimbert Calvon jäljitellessä asian etäomistajana tilannetta, jossa uhrien tietoja näpelöidään ja jossa laillisia toimeksiantoja ei seurata, eikä anneta uhreille näiden tarvitsemaa huomiota.

Esimerkkinä: San Miguel Copalan karkotettujen Trigue-alkuperäiskansan perheiden rekisteri, joka yhä odottaa muodollista vastausta tehokasta lakiapua mainostavalta DDHPO:n asiamieheltä, joka vuorostaan viivästyttää toimeksiantoja yhdessä valtion ihmisoikeusasioita koskevia päätöksiä toimeenpanevan elimen kanssa. Tämä tekee uudestaan uhreja niistä, jotka väkivallan, kansannousujen ja salamurhien takia ovat karkotettu asuinalueiltaan.

Sama koskee Puente Maderan, Rancho Llanon ja Loma Bonitan yhteisöjä San Blas Atempan kunnassa, jotka ovat puolustaessaan maitaan ja alueitaan joutuneet mielivaltaisten pidätysten, aseellisten hyökkäysten, viljelmien polttamisten, kriminalisoinnin ja poliittisen vainon kohteeksi SEDENAn [Meksikon kansallisen puolustuksen virasto] avuksi tehtävän armeijan sähköaseman rakentamisen verukkeella. Tämä on osa imperialismin suurprojekteja ja kansalliskaartin perustamista, joka on osa maan militarisointia ja kansanvastaisen sodan ja valtioterrorismin syventämistä imperialististen sijoitusten turvaamiseksi. Tästä DDHPO:n asiamies ei sano mitään, eikä tee asialle mitään. Tämän suhteen työ jää pohdiskelun tasolle, huolimatta siitä tosiasiasta, että valtakunnallisen ja paikallistason viranomaiset ovat sekaantuneet rikoksiin kansaa vastaan osavaltion viranomaisten lisäksi, joita ihmisoikeuskomissio ei edes tutki, ja joille se ei aseta pakotteita tai joilta se ei vaadi raportteja.

Vielä tämänkin lisäksi me puolustamme aktiivisia työläisiä, jotka ovat liittoutuneet terveystyöntekijöiden valtakunnallisen itsenäisen ammattiliiton osasto 9-Oaxacan (SINTS) kanssa, joka on osa valtion sosiaalista turvaa täydentäviä ohjelmia Oaxacan osavaltion terveyshallinnossa (REPSSEO), ja joita odottaa epävarmuus töiden jatkumisesta 31.3.2019 jälkeen. Työläiset olivat riippuvaisia “täydentävistä ohjelmista”, jotka korvattiin “Benito Juárez”-sosiaaliavustuksilla, jotka uusi liittovaltion hallitus julisti, tehden näin haavoittuvaisia näistä riippuvaisista 167 perheestä. Emme hyväksy perusteettomia joukkoirtisanomisia!

Vielä tämänkin lisäksi me vaadimme osa- ja liittovaltion terveyspalveluiden viranomaisia olemaan rikkomatta tuhansien työläisten työ- ja ihmisoikeuksia, joihin vaikuttivat työpaikkojen määräaikaisiksi julistamisen prosessit, sääntelyn lisääminen ja muodollistaminen edellisten vuosien aikana. Me vaadimme nykyhallintoa olemaan valppaana työpaikkojen määräaikaisiksi julistamisen suhteen, samoin kuin sovittelu- ja palkka-asioiden sihteerin toimen viemistä käytäntöön ja välttyäkseen työntekijöiden oikeuksien rikkomiselta.

Näiden lisäksi järjestömme tukee kansan oikeuksien puolustamista, joiden joukossa ovat kansan itsemääräämisoikeus, köyhien talonpoikien oikeus maahan, oikeus järjestäytyä ja työläisten oikeus lakkoon, ja ennen kaikkea: oikeus valtaan.

Tarkalleen tässä tilanteessa me korostamme: emme usko porvarilliseen legalismiin, jota hallinto itse rikkoo tahtoessaan, me emme harjoita luokkayhteistyötä sovitellaksemme sorrettujen ja sortajien välejä, me emme omaksu “rauhoittelun sopimusten” likvidationistista käytäntöä omaksemme, joka vain palvelee proletariaatin ja kansojen passivointia ja ideologista aseistariisuntaa.

Tässä mielessä, ja saatettuamme päätökseen sisäiset toimet jotka ilmaisimme säännöissämme ja edellisessä osavaltion kokouksessamme 20. tammikuuta, julistimme:

• Maaliskuun 11. päivästä alkaen, me Sol Rojistojen joukot monelta osavaltion alueelta saavumme Oaxacan kaupunkiin kehittääksemme uusia kamppailuja oikeuden ja kansan oikeuksien puolesta.

• Että nämä kamppailut vaativat toverimme Ernesto Sernas García esittämistä elävänä, karkotettujen San Miguel Copalan Trique-perheiden ennaltaehkäisevien toimenpiteiden täytäntöönpanoa, San Blas Atempan sotilaallisen sähköaseman perumista, SINTSin osasto 9:n työpaikkojen puolustamista ja vapautta järjestäytyä, muiden oikeusvaatimusten lisäksi.

• Että näiden kamppailuiden kestoa ei määritellä ennalta.

Kansanliikkeen toiminnasta kehittyneelle osalle me esitämme kiitollisuutemme ja toverillisuutemme heidän mukana olostaan ja solidaarisuudestaan. Jatkakaamme yhtenäisyyden rakentamista käytännössä kaikkien raatajien kanssa!

Sol Rojistojen tukikohdille lähetämme kutsun värväytyä ja myöntyä päätöksiimme, jotka pohjaavat sääntöihimme ja organisaatiomme päämääriin ja tapoihin. Jokaisen militantin on oltava valmis voittamaan! Mikään ei ole mahdotonta, voittaminen on mahdollista!

Vanhalle maanomistaja-byrokraattiselle valtiolle me sanomme: Meidän lippumme eivät putoa, vaatimuksiamme ei vaihdeta, te ette pysäytä kamppailuamme tankeilla ja kranaatinsirpaleilla!

Pysäyttäkää kansan vastainen sota ja valtioterrorismi!

Alas kansalliskaarti ja maan militarisointi!

Alas osattomuuden ja kuoleman suurprojektit!

Venezuelan imperialistista interventiota vastaan!

TAISTELUTERVEISIN

Hallitkoon työläiset kotimaataan!

Punaisen Auringon kanssa kansa tulee voittamaan!

Kansanvirtaus – Punainen Aurinko

This entry was posted in Käännökset, Maailma. Bookmark the permalink.

Leave a Reply