Koskien Pääsiäiskapinan 104. vuosipäivää

Tänä pääsiäisenä, jota vietettiin vuonna 1916 24. päivänä huhtikuuta, tulee kuluneeksi 104. vuotta loistokkaasta Pääsiäskapinasta, jossa Irlannin kansa nousi aseelliseen kapinaan brittiläistä imperialismia ja sen lakeilijoita vastaan.

Jo Marx kiinnitti aikanaan huomiota Irlannin pieneen kansakuntaan ja sen sorrettuun asemaan Englantilaisen pääoman ja kansallisen sorron ikeessä. Leninin analysoidessa imperialismia ja eritellessään kansalliskysymystä marxilaisittain tutki hän myös syvällisesti Irlannin tapausta ja kiinnitti erityistä huomiota Irlannin kansakunnan historiaan sorrettuna kansakuntana, sekä sen kansan vuosisatoja pitkän kamppailun perinteeseen.Tilanne tänäpäivän on, kuten yleisesti tiedetään se, että Irlannin saarta jakaa raja, jonka toisella puolella on brittiläisen imperialismin miehittämä siirtomaa, Ulsterin maakunta, nk. “Pohjois-Irlanti” ja toisella puolella nimellisesti itsenäinen, mutta taloudellisesti riippuvainen puolisiirtomaa, Irlannin Tasavalta, nk. “Vapaa valtio”.

Irlannin kansan kansallinen vapautustaistelu on kunniakas osa maailman sorrettujen kansakuntien kamppailun historiaa ja se on aina ollut tärkeä kamppailu marxilaisille ja vallankumouksellisille kautta maailman. Kamppailu jatkuu edelleen osana maailmanvallankumouksen prosessia ja sen näköalat ovat kirkkaat kun marxismi-leninismi-maoismin punainen lippu nostetaan entistä korkeammalle myös Irlannin saarella. Tämä pitää erityisen paljon paikkansa etenkin tänäpäivänä, kun imperialismin yleinen kriisi syvenee yhdessä kapitalistisen tuotantotavan ylituotannon kriisin purkautuessa, sekä imperialistien välisten ristiriitojen kiristyessä ja vallankumouksellisen liikkeen kehittyessä.

Pääsiäiskapinan 104. vuosipäivän kunniaksi ja proletaarisen internationalismin hengessä kunnianosoituksena Irlannin kansan edelleen jatkuvalle kamppailulle kansallisen itsemääräämisoikeuden ja sosialismin puolesta, Punalipun toimitus julkaisee epävirallisen suomennoksen Irlannin sosialististen tasavaltalaisten pääsiäisjulkilausumasta, sekä valokuvia solidaarisuusaktioista Saksasta:

Pääsiäisjulkilausuma Irlannin sosialistisilta tasavaltalaista

Irlannin Sosialististen tasavaltalaisten johto kurottaa vallankumouksellisen tervehdyksensä jäsenillemme, ystävillemme ja tukijoillemme kotona ja ulkomailla. Erityisesti kurotamme tervehdyksemme joukkojärjestöillemme ‘Imperialisminvastainen toiminta’ (Anti-imperialist Action -suom.) ja ‘Macradh – Irlannin sosialistinen tasavaltalainen nuoriso.’ Tervehdimme teidän jatkuvia ponnistelujanne kansallisen vapautustaistelun jälleenrakentamiseksi, sekä sosialistisen vallankumouksellisen kamppailun kehittämiseksi kautta Irlannin. Irlannin sosialistiset tasavaltalaiset kurottavat vlalankumoukselliset tervehdyksensä antifasistiaktivisteille, jotka seisovat tänä päivänä oikeuden edessä poliittisten syytteiden johdosta. Kunnioitamme ponnistuksianne sen varmistamiseksi, että Irlannissa ei anneta yhtäkään alustaa fasisteille.

Tämä vuosi merkkaa jälleen yhtä virstaanpylvästä imperialisminvastaisen toiminnan kehittymiselle. Ensimmäistä kertaa sen perustamisen jälkeen vuonna 2017, Sosialististen tasavaltalaisten joukkojärjestö järjestää vuoden 1916 muistotilaisuuksia kaikissa neljässä maamme maakunnassa. Tämä on testamentti aktivistiemme kovalle päivittäiselle työlle vallankumouksellisen liikkeen vahvistamiseksi kautta 32:den kreivikunnan.

Pääsiäisenä 2020 kurotamme solidaarisuutemme kaikille tasavaltalaisille vangeille Vapaassa valtiossa tai brittien miehittämässä Gaolsissa (vanhentunut sana vankilalle -suom.) , sekä kaikille vangeille kautta maailman, jotka ovat vangittu kamppailemisesta sosialismin puolesta imperialismin nujertamiseksi. Kunnioitamme Grup Yorumin Helin Bölekin muistoa ja tuemme heitä, jotka edelleen ovat nälkälakossa turkkilaista fasismia vastaan oikeutensa puolesta laulaa kansan lauluja vallankumouksesta. Vaadimme välitöntä Grup Yorumin vangittujen jäsenten, sekä toveriemme PFLP:stä (The Popular Front fot he Liberation of Palestine, Palestiinan vapautuksen kansanrintama – suom.) Ahmad Sa’adatin ja Khaledia Jarrarin, sekä Georges Abdalladhin, että Perun kommunistisen puolueen puheenjohtajan Gonzalon vapauttamista.

Lähetämme tervehdyksemme ja ihailumme eturintaman työläisille, jotka uhraavat elämänsä toisten pelastamiseksi. Terveydenhuollon ja  kaupan työläiset, siivoojat ja lähettikuskit, jotka kaikki ovat todistaneet, että se on työväenluokka, joka pitää hallussaan todellista voimaa tässä maailmassa.

Vuoden 1916 kapinan 104. vuosipäivänä Irlannin sosialistiset tasavaltalaiset muistavat jokaisen sukupolven miehiä ja naisia, jotka taistelivat ja kuolivat kansallisen vapautumisen ja sosialistisen vallankumouksen puolesta. 104 vuotta sitten irlantilaiset vallankumoukselliset Irlannin kansalaisarmeijasta (Ireland Citizen Army, ICA -suom.), Irlannin tasavaltalaisveljeskunnasta (Irish Republican Brotherhood, IRB -suom.), Irlantilaiset vapaaehtoiset (Irish Volunteers -suom.) , Cumann na mBan (Irlantilas-tasavaltalainen aseellinen naisjärjestö -suom.) ja Na Fianna Éireann (Vallankumouksellinen irlantilainen nuorisjojärjestö -suom.) perustivat Irlannin tasavaltalaisarmeijan (Irish Republican army, IRA -suom.) laajana kansallisen vapautuksen rintamana, sekä julistivat Dublinissa Irlannin tasavallan aseissa (Irish Republic in Arms) ja tarttuivat offensiiviin aikansa hallitsevaa imperialistista valtaa vastaan vapauden turvaamiseksi. Kunniakkaan viikon verran vuoden 1916 miehet ja naiset pitivät asemiaan brittiläistä imperiumia vastaan ja jälleensytyttivät vallankumoksen kipinän Irlannissa. Tuo kipinä muuttui tuleksi ja johti Kansamme tasavallan perustamiseen vuonna 1919 ja imperialismin väkivaltaisista sortotoimista huolimatta Irlannin sosialistiset tasavaltalaiset jatkavat uskollisuuden osoittamista koko Irlannin saaren kattavalle tasavallalle, joka julistettiin vuonna 1916, sekä Irlannin työväenluokalle. Kapinan sytyttämä kipinä ei tule sammumaan ennen kansantasavallan uudelleenperustamista, vallan anastamista työväenluokalle, eikä ennen sosialistisen vallankumouksen voittoa.

104 vuotta vuoden 1916 kapinan jälkeen Irlanti löytää itsensä jälleen vallankumouksellisesta tilanteesta. Irlanti on edelleen imperialismin siirtomaa ja puolisiirtomaa, jota riistetään ja sorretaan jakamalla sen maita, sekä laittomalla miehityksellä. Tämänhetkinen kapitalistisen järjestelmän ylituotannosta ja sitä seuranneesta imperialismin kriisistä johtuva taloudellinen romahdus, jota koronaviruksen aiheuttama kansanterveydellinen pandemia terävöittää, tarkoittaa sitä, että taantumuksen voimat eivät voi jatkaa hallitsemista vanhalla tavalla ja että aineelliset olosuhteet muuttuvat nopeasti. Imperialismi on kriisissään ja se tulee purkautumaan periferiassa. Vallankumouksen olosuhteet Irlannissa ovat kypsät.

Tällaisina historiallisina aikoina se on vallankumouksellisten järjestön velvollisuus järjestää työväenluokka ja mobilisoida se kamppailuun kansallisesta vapautumisesta, sekä sosialistisesta vallankumouksesta. Joukkolinjan soveltamisen kautta irlantilaiset vallankumoukselliset voivat näytellä johtavaa roolia kaikkien luokkavihollistensa murskaamisessa. Nykyisen kriisin alkamisesta lähtien meidän järjestömme ovat olleet eturintamassa kamppailemassa ja tekemässä vastarintaa loismaisille maanherroille ja hyväksikäyttäville työnantajille, sekä samalla jatkaen organisoimista kamppailuun brittiläistä imperialismia sekä Vapaan valtion vastavallankumousta vastaan. Jäsenemme tulevat jatkamaan työläisten ja vuokralaisten agitoimista, opettamista ja organisoimista ja näin tehden myös voittamaan heidän tukensa kansalliselle vapautukselle ja sosialistiselle vallankumoukselle. Irlannin kansalaisarmeijan kamppailu vuodesta 1913 on tämänpäivän sosialistisen tasavaltalaisten kamppailua.

Irlannin työväenluokan edessä on pitkittynyt kamppailu riiston ja sorron lakkauttamiseksi mihin se tarvitsee uudentyyppistä vallankumouksellista organisaatiota tuon taistelun johtamiseksi. Imperialismi ja protestanttiset raharuhtinaat (“Garrison Class” -suom.) ovat onnistuneesti käyttäneet kansan todellista koronaviruspandemian synnyttämää pelkoa ja paniikkia hyväkseen uusien ja pakottavien voimien nappaamiseksi niiden käyttämiseksi kansaa vastaan ja ylläpitääkseen kuristusotettaan Irlannista. Näistä voimakeinoista ei tulla luopumaan pandemian väistymisen jälkeen, eikä työväenluokan pidä yrittää kamppailla taantumusta vastaan taantumuksen ehdoilla. Me taistelemme voittaaksemme omilla ehdoillamme vihollisen asettamien linjojen ja urien ulkopuolella.

Pandemia on osoittanut, että imperialismi ja protestanttiset raharuhtinaat (“Garrison Class -suom.) ovat mätänemässä. On aika rajoittaa Irlannin maan jakaminen, miehitys ja kapitalismi historian romukoppaan kansallisen vapautumisen ja sosialistisen valllankumouksen kautta. Voimme näännyttää imperialismin ja protestanttiset raharuhtinaat niiden legitimiteetistä ja vallasta koko Irlannin kattavalla kapitalististen ja imperialististen vaalien boikottikampanjalla. Boikotin kautta ja yhdessä vallankumouksellisen kamppailun kehittymisen kanssa voimme rakentaa kansankomiteoita koko Irlannin saaren kattavan sosialistisen tasavallan toimivina instituutioina. Vallankumous Irlannissa säilyy kamppailuna elämästä ja kuolemasta imperialismin, sekä vastavallankumouksen ja sosialistisen tasavallan välillä. Taistelkaa tasavallan voiton puolesta vastarinnan komiteoiden, vastarinnan keskuksien, sekä vallankumouksellisten kansan valtuustojen (People’s Council -suom.) perustamisen kautta kattaen kaikki 32 kreivikuntaa. Vanha tapa on mennyttä. Ei ole enää paluuta ja meidän tulevaisuutemme on rakentaa työväenluokan tasavallan valta kautta koko Irlannin saaren.

104 vuotta sitten antamassaan lausunnossa Irlannin kansalaisarmeijan komentaja kenraali James Connolly asetti seisoessaan syytettynä laittomassa Britti-imperialismin määräämässä sotaoikeudessa Dublinin linnassa: “Brittihallituksella ei ole oikeutta Irlannissa, sillä ei ole koskaan ollut mitään oikeutta Irlannissa, eikä sillä koskaan tule olemaan mitään oikeutta Irlannissa.”* Tämä on edelleen kantamme tänäpäivänä, jota laajennamme koskemaan kaikkia imperialistisia ja vastavallankumouksellisia voimia Irlannissa. Tämä sukupolvi tulee jatkamaan Irlannin kansalaisarmeijan työtä ja viemään vuoden 1916 työn päätökseen rakentaakseen Connollyn, Mellowsin ja Costellon Irlannin voitokkaan kansallisen vapautumisen ja sosialistisen vallankumouksen kautta.

Työväenluokalla Irlannissa on edessään mahdollisuus taistella tasavallan puolesta tai kohdata murskaava riisto ja sorto. Ei ole vaihtoehtoa – me suuntaamme kohti taistelua. Koko Irlannin saaren kattavan tasavallan ensimmäisen presidentin, Padraig Pearsen sanoin: “Ireland unfree shall never be at peace!” (Irlanti ilman vapautta ei tule koskaan näkemään rauhan päivää! -suom.).

32:den kreivikunnan sosialistisen tasavallan puolesta:

– Taistelkaa ja tehkää vastarintaa imperialismille ja vastavallankumoukselle

– Mobilisoikaa joukot kansalliseen vapautumiseen ja sosialistiseen vallankumoukseen

– Jälleenrakentakaa koko Irlannin saaren kattava tasavalta perustamalla vastarinnan komiteoita, vastarinnan keskuksia ja vallankumouksellisia kansan valtuustoja

– Rakentakaa laaja imperialisminvastainen rintama

Beir Bua,

Tiocfaidh Ár Lá!

(Tuo voitto,

päivämme koittaa! -suom.)

An Lár Choiste, (Keskuskomitea -suom.)

Irlannin sosialistiset tasavaltalaiset.

(Julkaistu Demvolkedienen –nettijulkaisussa 9. huhtikuuta)

*‘the British Government has no right in Ireland, never had any right in Ireland, and never can have any right in Ireland’

Freiburg

Freiburg

Hampuri

Hampuri

Bremen

Bremen

Berlin

Berlin

Berlin

 

This entry was posted in Käännökset, Maailma, Vuosipäivät and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.