Yhteisjulkilausuma Ibrahim Kaypakkayan murhan 47. vuosipäivänä

Julkaisemme oheisen suomennoksen eri järjestöjen, lähinnä nuorisojärjestöjen, allekirjoittamasta julkilausumasta.

Turkin kommunistisen puolueen / marxilais-leniniläisen (TKP/ML) perustaja Ibrahim Kaypakkaya (1949-18.5.1973)

Myös Suomessa Kaypakkayaa on kunnioitettu useilla maalauksilla

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibrahim Kaypakkaya jatkaa nuorison johtotähtenä taistelussa Uuden demokratian vallankumouksen, sosialismin ja kommunismin puolesta murhansa 47. vuosipäivänä.

Nyt, nostamme lippua kaikkien edessä. Jos tämä lippu on oleva proletariaatin punainen lippu, kaikki sen punaisuutta pilaavat tahrat tulee pyyhkiä pois vakavalla ja säntillisellä vaivannäöllä.” (Ibrahim Kaypakkaya)

Imperialismin ja proletaarisen vallankumouksen aikakausi alkoi Lokakuun vallankumouksen toteuttamisesta Venäjällä, proletariaatin johtamana. Tämä eteneminen on muuttanut täysin voimasuhteeen luokkataistelussa imperialismin ja sosialismin, porvariston ja proletariaatin välillä. Tämä proletariaatin aikaansaama vallankumous bolshevikkipuolueen johdolla on, kuten Lenin sanoo, murtanut jään, ja avannut tien maailman proletariaatin ja maailman sorrettujen kansojen proletaaristen vallankumousten toteuttamisella marxismi-leninismin tieteellisellä ohjauksella. Tämä Lokakuun vallankumouksen avaama tie mahdollisti vallankumousten tapahtimisen puolessa maailmaa. Kiinan vallankumous 1949 ja Suuri proletaarinen kulttuurivallankumous toivat leninismin opetukset eteenpäin Maon kantamina. Se taistelu jonka puheenjohtaja Mao on antanut revisionismia vastaan, konkreettisesti “neuvostorevisionismia” ja kapitalistisen tien kulkijoita vastaan jotka suuntasivat paluuseen sosialismista, sai aikaan uuden tilanteen nousun proletariaatin edessä. Nyt kärkevän taistelun prosessi kommunistisen leirin ja revisionistisen leirin välillä oli alkanut. Kuuban vallankumous, Vietnamin kansallinen vapautustaistelu, vuoden 1968 nuorisoliike, ja Kiinan Suuri proletaarinen kulttuurivallankumous johtivat tietä massiivisen mittakaavan yhteiskunnallisille purkauksille 1960- ja 70-luvuilla.

Tällä ajanjaksolla, luokkasovun ja pasifismin teorioita vastaan, Mao Tse-tungin ajattelun (maoismin) opetukset marxismi-leninismin puolustajana punottiin. Tämä kanta aiheutti useiden kommunististen puolueiden nousun, jotka ryhtyivät poliittisten ja sotilaallisten näköalojen rakentamisen marssille Uuden demokratian vallankumouksesta sosialismiin ja jatkuvasti eteenpäin kommunismiin. Intiassa, Charu Mazumdarin johtamana, Intian kommunistinen puolue (Naxalbari), tuli vakavin siirto puolustaessaan kansansodan linjaa pasifismia vastaan tuolla ajanjaksolla. Samalla ajanjaksolla Ibrahim Kaypakkaya järjesti proletaarisen vallankumouksellisen linjan sosiali-imperialismia, revisionismia ja kaikenlaista luokkasopua vastaan marxilais-leniniläisen linjan ympärillä Turkissa. Perustamalla TKP/ML:n 24. huhtikuuta 1972, Ibrahim Kaypakkaya kohotti kansainvälisen proletariaatin punaisen lipun. Toveri Kaypakkaya on yksi Suuren proletaarisen kulttuurivallankumouksen parhaista oppilaista. Hän käsitti perustamansta TKP/ML:n SPKV:n tuloksena.

Kaypakkaya on esittänyt selvän kannan luokkataistelusta sosialismissa, asenteessa sosiali-imperialismia vastaan, sitkeydessä kansansodassa, läheisyydessä luokkataisteluun tiukalla omistautumisella puheenjohtaja Maolle, kansainvälisen proletariaatin leirissä. Tällä tavoin hän on ottanut naxalilaisliikkeen rohkean nousun Intiassa esimerkkinä. Hän on tehnyt selvän eron fokistiseen, seikkailukantaiseen linjaan maailmanmitassa. Systematisoiden kansanjoukkojen luovaan voimaan perustuvaa kommunistista ymmärrystä, hän saavutti välirikon marxilaisvastaisiin tulkintoihin. Hän on muotoillut linjaansa internationalistisella hengellä ja tietoisuudella.

Hän nosti kommunistisen lipun revisionistista, opportunistista, reformistista ja parlamentaristista piirtystä vastaan, jota kesti kymmeniä vuosia proletariaatin ja sorrettujen kansanjoukkojen ympärillä, ja jätti jälkeensä Puolueen ja taistelun joka on ollut taukoamattoman uskollinen kommunismille viimeiset 47 vuotta.

Toveri Kaypakkaya elää ja jatkaa taisteluun aseellisissa kapinoissa, kansanousuissa, vastarinnoissa ja vallankumoustaisteluissa, joita marxistit, leninistit, maoistit ja maailman sorretut kansat jatkavat imperialismia, kapitalismia, feodalismia ja kaikenlaisia taantumuksellisia vastaan ympäri maailmaa!

Eläköön Marxin, Engelsin, Leninin, Stalinin ja puheenjohtaja Maon loistava tie!

Eläköön proletaarinen internationalismi!

Eläköön marxismi-leninismi-maoismi!

Kommunistijohtaja Ibrahim Kaypakkaya elää ja taistelee Puolueensa mukana!

[lähde ja allekirjoitukset: https://demvolkedienen.org/index.php/en/t-dokumente-en/4022-joint-declaration-on-the-47th-anniversary-of-the-murder-of-ibrahim-kaypakkaya]

 

This entry was posted in Käännökset, Vuosipäivät. Bookmark the permalink.