Perun kansanliikkeen julkilausuma kansansodan alkamisen 40. juhlapäivänä

Julkaisemme tämän suomennoksen Perun kansanliikkeeltä

Kaikkien maiden proletaarit, yhtykää!

KANSANSOTA ON SE TIE JOTA KULJEMME KOMMUNISMIIN ASTI

JULISTUS
-Perun kansanliike, Puolueen luoma organismi työhön ulkomailla

Tänään juhlimme riemullisen innostuneesti ja vallankumouksellisella optimismilla Perun kansansodan alkamista (ILA 80), Perun kommunistisen puolueen johtamana, puheenjohtaja Gonzalon suuren johtajuuden alla, puolueen ja vallankumouksen johtajuuden alla, jolle esitämme tervehdyksemme ja täyden ja ehdottoman alistumisemme, suurimmalle elävälle marxisti-leninisti-maoistille maan päällä, kommunistien opettajalle, Marxin, Leninin ja puheenjohtaja Mao Tse-tungin jatkajalle, puolueyhtenäisyyden keskukselle ja voiton takaajalle joka vie meitä kommunismiin asti.

Esitämme tervehdyksemme sekä täyden ja ehdottoman alistumisemme kaikkivoivalle ideologiallemme, marxismi-leninismi-maoismille, Gonzalon ajattelulle, pääasiassa Gonzalon ajattelulle, suuren johtajuutensa vankalla perustalla, sekä sankarilliselle taistelijallemme, Perun kommunistiselle puolueelle, sen koko suuntaavalle järjestelmälle; kaikille tapahtumille, asiakirjoille ja puolueen päätöslauselmille, 1. kongressille, marxilaiselle kongressille, marxilais-leniniläis-maolaiselle, Gonzalon ajattelun kongressille, kansansodan tulessa valloitetulle tuhoutumattomalle virstanpylväälle, joka pystytti puolueyhtenäisyyden perustan: marxismi-leninismi-maoismin, Gonzalon ajattelun, ohjelman ja yleisen poliittisen linjan ja sen keskuksen, sotilaallisen linjan. Samoin historialliselle ja kauaskantoiselle Kolmannelle täysistunnolle ja sen mestarilliselle synteesille suuren johtomme puheessa, joka loistaa kukoistaen ja uhmakkaasti maailman edessä taistelun aseena, joka kutsuu meitä jatkamaan sinnikkäästi tehtävissämme, sillä sitä me olemme, muodostumassa olevia kommunisteja.

Valanamme on antaa omat elämämme puolustaaksemme puheenjohtaja Gonzalon suurta johtajuutta ja palvella Puolueen yleisen uudelleenjärjestäytymisen tehtävän kulminoimiseksi.

Esitämme tervehdyksemme Perun kommunistisen puolueen militanteille, taistelijoille ja joukoille. Tervehdyksemme Kansanvapautusarmeijalle ja Uudelle vallalle.

Esitämme tervehdyksemme kansainväliselle proletariaatille ja maailman kansoille. Kansainväliselle kommunistiselle liikkeelle sekä puolueille ja organisaatioille, jotka maoismia lihallistaen taistelevat sen asettamiseksi ainoaksi komentajaksi ja oppaaksi uudelle suurelle aalllolle proletaarisessa maailmanvallankumouksessa strategisen offensiivin ja imperialismin sekä taantumuksen maanpäältä kansansodalla poispyyhkimisen vaiheessa.

Tervehdimme vallankumousta pääasiallisena historiallisena ja poliittisena suuntauksena maailmassa. Tervehdimme Kansainvälisen yhdistyneen maolaisen konferenssin tulevaa toteutumista proletariaatin uuden kansainvälisen järjestön synnyttämiseksi tärkeänä askeleena kohti Kansainvälisen kommunistisen liikkeen jälleenyhdistymistä uudessa internationaalissa tuloksena kansansodan kehityksestä planeetalla.

Tervehdimme Friedrich Engelsin syntymän 200. vuosipäivää, marxismin perustajan, vastaten ideologian perustamisessa Marxia, kenessä Engelsin tunnustama suurenmoisin huippu ruumiillistui. Marxin kanssa kaksi muuta suurenmoisinta huippua ovat Lenin ja puheenjohtaja Mao Tse-tung.

Tervehdimme 75. vuosipäivää voitossa Toisessa maailmansodassa, proletariaatin ja maailman kansojen suurta riemuvoittoa maailmanlaajuisessa fasisminvastaisessa sodassa puolustettaessa proletariaatin diktatuuria SNTL:ssa ja maailmanvallankumouksen kehittämiseksi. Tervehdimme toveri Stalinia hänen johtamastaan suurenmoisesta ponnistuksesta Toisessa maailmansodassa.

Ilmaisemme syvällisen luokkavihamme uutta revisionismia kohtaan sekä maassa että maailmassa, joka palvelee yleistä vastavallankumouksellista offensiivia jota jenkki-imperialismi johtaa asemassaan ainoana hegemonisena supervaltana, maailman kansojen pääasiallisena vihollisena ja vastavallankumouksellisena maailmansantarmina juonittelussa ja konfliktissa ydinsupervalta Venäjän ja muiden imperialistivaltojen kanssa.

ILA 80:n [Aseellisen taistelun aloittaminen 1980] myötä, demokraattinen vallankumous Perussa astui kehittämään itseään Kansansodan kautta ja näin palvelemaan maailmanvallankumousta, kohottaen huipulle Marxin, Leninin ja puheenjohtaja Maon haalistumattomat liput, kolme voiton lippua jotka tulevat aina pysymään lujasti kansainvälisen proletariaatin käsissä jonka elinvoimainen osa olemme.

Kansansodan aloittaminen ja kehittäminen Perussa, huolimatta siitä vaikeasta ja monimutkaisesta tilanteesta jossa se edelleen on, on suuri voitto kansainvälisen proletariaatin voittamattomalle ideologialle, marxismi-leninismi-maoismille, pääasiassa maoismille, ja se on myöskin tämän suurenmoisen kaikkivoipan totuuden konkretisoitumista soveltamalla sitä konkreettiin todellisuuteen josta Gonzalon ajattelu on tulosta. Kansansota Perussa todistaa maoismin ja kansansodan täyden voimassaolon ja universaalin pätevyyden.

Uusien kansansotien aloittaminen ja kehittäminen, soveltaen marxismi-leninismi-maoismia puheenjohtaja Gonzalon universaalisti pätevillä lisäyksillä, ovat liikkeessä kestäen synnytyskipuja, niiden astuminen potentiaalisesta kansansodasta toimivaan kansansotaan tulee saamaan niitä johtavat kommunistiset puolueet ymmärtämään syvemmin Gonzalon ajattelun sisällön ja arvon kokonaisuutena. Kyse on proletaarisen maailmanvallankumouksen objektiivisen ja subjektiivisen kehityksen vastaavuuden ongelmasta. On kyse ajasta ja aika on jo alkanut juosta.

Puheenjohtaja Gonzalon suuren johdon alla 17. toukokuuta 1980, Perun kommunistisen puolueen johtajat, kaaderit ja militantit, sekä proletariaatin ja perulaisen kansan lapset kotimaamme joukkojen kanssa aloittivat kansamme historian suurimman eepoksen. Joukot sen tekivät, tekevät ja tulevat tekemään suuret muutokset, heidän kunniakkaista käsistään uusi tekee aina tuloaan opastamaan ihmiskuntaa.

Kansansodan myötä, taistelun vuosikymmenet toverien toimesta Puolueen rekonstituoimiseksi sen aloittamiseksi, sen konkretisoimiseksi vertaan antaneiden toverien unelmat, tulevat yhteen. Kuinka paljon se onkaan maksanut kansallemme tähän päivään mennessä, sillä kansa on se päälähde josta saamme voimaa ja värisyttävää energiaa joka sallii meidän täyttää sen minkä historia on pannut liikkeelle muuttavana tarpeena.

Tästä johtuen, tehdessään kunniaa kansan sankareille 1. kongressissa, puheenjohtaja Gonzalo sanoi:

Puheenjohtaja Mao Tse-tung on opettanut meille erittäin tarkasti, että sodalla on kiintiö joka on sodan perusperiaate mikä saa meidät näkemään, kuinka kaikkien etu välttämättä vaatii osan uhraamisen. Näinä kahdeksana vuotena joina se, kansansota, tulee käänteeseen, verta on vuodatettu antaumuksella; puolueen johtajat, kaaderit ja militantit, Kansan sissiarmeijan taistelijat ja kanssamme läheisimmin työskennelleiden joukkojen lapset, ovat antaneet elämänsä, verensä; muttei milloinkaan näillä mailla oltu niin sankarillisesti ja historiallisesti vuodatettu, ei milloinkaan näillä mailla ole nähty kun veri niin punainen kuin meidän, vallankumouksellisten ja kommunistien, on virrannut tehdäkseen Uuden vallan hedelmälliseksi keskuudessamme, mutta sitä on vuodatettu antaumuksella myös maailman valaisemiseksi, sillä niin se tekee. Monia nuoria elämiä on katkennut kesken, mutta taantumus unelmoi jos se luulee vain yksinkertaisesti niittäneen ne; se on ollut se sankarillinen, tietoinen omistautuminen tehtäväksi otetulle asialle, joka on johtanut toverit, taistelijat, ja kansan lapset saavuttamaan maksimaalisen ilmauksen minkä voi sen osoittamiseksi mihin uskotaan: oman elämän antaminen. Nämä ovat sankarillisia elämiä, hyvin elettyjä, loistokkaaksi käytettyjä ja, ennen kaikkea, sinetöity taistelukentällä kommunismia kylväen.

Jatkaen, puheenjohtaja Gonzalo ilmaisi PKP:n valan olla ikinä laskematta aseitaan kommunismiin asti:

(…) Otamme nuo elämät, tuon esimerkin, sen veren, ja laitamme ne omaan lihaamme, siten että ne sytyttävät omat mielemme ja tiivistävät tahtoamme joka kerta enemmän, niin että täällä ennen näkemättömällä tarmolla avattu tie joka tulee ällistyttämään vuosisatoja, on tie jota jatkamme kunnes täytämme sen tehtävän jolle he omistivat itsensä. Paras kunnianosoitus jonka voimme antaa heille ja jota annamme tänään, on pitäytyä sinnikkäästi sillä tiellä, sillä kurssilla, ja me emme tule pysähtymään, toverit, Puolueena, luokkana, joukkoina, yhdessä kansainvälisen proletariaatin kanssa emme pysähdy, yhdessä kommunististen puolueiden ja maailman kansojen valtavien joukkojen kanssa, ja me emme pysähdy ennen kommunismia. Olkoon tämä se vakava vala jonka otamme tänään, jälleen kerran, tässä Kongressissa kunnianosoituksena kansan sankareille.

Puheenjohtaja Gonzalo tarkentaa, että sodan kahdesta puolesta, tuhoamisesta ja rakentamisesta, pääasiallinen on rakentaminen. Tuhoaminen, yksi sodan puolista, samalla kun se toisaalta pitää sisällään vanhentuneen vanhan järjestyksen, mädän vanhan valtion tuhoamisen, toisena puolena se tarkoittaa tuhoutumista myös omissa riveissämme, Puolueessa, armeijan yksilöissä, kansan yksilöissä. Se on sodan laki, enemmänkin, se on sen perusperiaatteita, mutta sota on ensisijaisesti ja pääasiallisesti rakentamista, se on sotaa, vallankumouksellista sotaa joka rakentaa jotain uutta, vain tarttumalla aseisiin selkeydellä, lujuudella, päättävästi ja päättäväisyydellä, vain tällä tavalla on mahdollista kumota vanha järjestys ja pystyttää uusi. Kansansodalla, Puolueen johtamalla vallankumouksellisella armeijalla, uusi valta nousee synnyttäen uuden järjestyksen, itäen ensin, vielä hauraana ja heikkona, mutta vääjäämättömän kehityksen prosessissa keskellä restauraatioita ja vastarestauraatioita, edeten suhteellisessa vakaudessaan vastaten sodan juoksevuutta.

Puheenjohtaja Gonzalo korostaa että kansansota, vallankumouksellinen sota, oikeutettu sota kuten meidän on, voi olla vain kommunistisen puolueen johtama eikä minkään muun kuin kommunistisen puolueen; johtama, ei käymä, sillä joukot käyvät sitä: Puolue on valo joka repii varjot, joukot ovat voima, elämänveri joka muuntaa ja muuttaa kaiken. Kuitenkin tämä johtaa meidät käsittämään joka kerta enemmän, nähden tämän kansakunnan oman muodostuvan historiamme jota me itse muokkaamme, näemme kuinka nämä Puolueesta orvoiksi jääneet joukot vaeltavat pimeydessä, vuodattaen vertaan koska he eivät ole ikinä koskaan lakanneet niin tekemästä, ja tulevat tekemään niin, joukot ovat joukkoja; mutta tiedämme että ilman Puoluetta kaikki tämä taistelu joukkojen, kansan ja kunniakkaan kansainvälisen proletariaatin toimesta, jonka osana me ja perulainen proletariaatti ovat, ilman kommunistista puoluetta, ilman tätä akselia, ilman tätä tekijää joka ravitsee, johtaa, opastaa, mitään ei tule tehdyksi, kaikki tulee olemaan kurjaa, korttitalo joka romahtaa, sillä jos joukoilla on voima, meillä on kurssi, tästä johtuen Puolue on akseli.

Kaikki tämä johtaa meidät käsittämään joka kerta enemmän kommunististen puoluiden rekonstituoinnin tai konstituoinnin tehtävän tärkeyden, vastaten tilannetta maailmassa, ja suurten etenemisten tärkeyden joita konkretisoidaan uusien kansansotien valmistelussa, joiden täytyy liittyä jo marssiviin Perussa, Intiassa, Filippiineillä ja Turkissa. Tämän hedelmänä meillä on etuna kommunistien, KKL:n vasemmiston jälleenyhdistämisen tehtävässä kokoonkutsuen Kansainvälistä yhdistynyttä maolaista konferenssia ideologisella, poliittisella ja organisatorisella rakentamisella keskellä luokkataistelua ja kahdenlinjan taistelua kansainvälisellä tasolla, toteutettuna erottamattomana osana Puolueiden rekonstituution tehtävää kansainvälisillä kampanjoilla ja alueellisilla tapahtumilla, jne., kehittäen kampanjaa maoismin puolesta ja puheenjohtaja Gonzalon suuren johtajuuden puolustamiseksi.

Kaikki tämä johtaa meidän ymmärtämään enemmän joka kerta, ensinnäkin ja pääasiallisesti meille, tarpeen palvella Puolueen yleisen uudelleenorganisoinnin kulminoimiseksi Kansansodassa ja sitä varten, räjäyttäen kappaleiksi uuden revisionismin, sekä revisionistisen ja kapitulationistisen OOL:n [oikeisto-opportunistinen linja, suom. huom.], jota rotta “Miriam” johtaa, sekä niin sanotun VOL:n [vasemmisto-opportunistinen linja], saman revisionistisen ja kapitulationistisen kolikon toinen puoli, jota rotta “José” kätyreineen mukailee.

Kansansota kommunismiin asti!

Lopuksi, otamme lujan kannan ja kohotamme lujan valamme antaa omat elämämme täyttääksemme sen, minkä puheenjohtaja Gonzalo asetti 1. kongressissa:

Ennen kansansotaa, kaikkea on yritetty täällä! Vaaleja, nöyristelevää vaalitouhuilua, uupumukseen asti, tylsistymiseen asti! (…) Olemme nähneet kaupunkikapinoita jotka todistavat ettei tie ole se; olemme nähneet kuinka talonpoikaisto on järisyttänyt tämän maan sisälmyksiä ja syvyyksiä monet kerrat, mutta emme olleet yrittäneet ainoaa tietä, todellista tietä, kansansodan tietä. Se on tämä tie jonka uskalsimme ottaa, meitä oli vain kourallinen silloin verrattuna tähän päivään, vaikka meitä oli puolustamassa Puoluetta ehkä yhtä monta kuin yhdessä kädessä sormia. Kuten puheenjohtaja Mao kertoi meille: “kyse ei ole siitä, montako on, vaan siitä haluavatko he vaiko eivät”. Ja me halusimme, haluamme ja tulemme haluamaan kansansotaa, kukaan ei voi saada meitä pois tästä, sen kanssa vallan valtaaminen alkoi. Näin sen täytyy olla, enemmän aikaa, vähemmän aikaa, ja aika on jo alkanut juosta tälle valtaukselle, se näyttää kuin se ei olisi näin, mutta jos kaivamme syvemälle, se on; mutta kansansota tulee jatkamaan kulkuaan kanssamme, sillä sen kanssa tulemme puolustamaan uutta valtiota ja sen kanssa valaisemme ne osat maailmaa jotka vielä ovat sorrettuja, ja me emme tule pysähtymään ennen kuin näemme, puhuen Puolueena, rautaisten legioonien yhtyvän punaiseksi, aseistetuksi mereksi, joka kyntää maan, myllää sen, ja kääntää sen ylösalaisin. Niin sen täytyy olla.

Tarkoittaako tämä, ettei meillä ole ongelmia? Joillakin tavoin, kyllä meillä on, ne monimutkaiset ja vaikeat tilanteet joita kansansota Perussa on käymässä läpi, ovat kehityksen ongelmia, tätä ne ovat kuten Stalin tarkentaisi, tässä mielessä ne ovat ongelmia jotka synnyttävät uuden kasvussaan. Perustajamme Marx tunnisti jo varhain proletaaristen vallankumousten kehityksen ominaisuudet, hän sanoi että nämä näyttivät aika ajoin menevän ohi, mutta vain syttyäkseen uudelleen kirkkaampina.

Tässä samassa mielessä puheenjohtaja Gonzalo kutsui kaikkia kommunisteja olemaan selvän tietoisia näistä realiteeteistä, näistä tosiasioista, sillä meidän täytyy tietää kuinka käsitellä tosiasioita, ottaa niiden laki ja muuntaa niin paljon kuin mahdollista, sillä jos historian vaatimuksena on vallan valtaamisen rakentaminen koko maassa emmekä kykene luomaan taantumuksen organisaatioita ylivoimaisempia organisaatioita, emme tule olemaan kykeneviä muuttamaan maata.

Soveltaen suunnitelmia puolueen Yleisen uudelleenorganisoinnin kulminoimiseksi, soveltaen periaatteita olla erottamatta järjestöllistä rakentamista ideologiasta ja politiikasta, sekä erottamatta politiikasta puolueen ohjausta, poistaen sen mikä täytyy tulla poistetuksi, tuhotuksi, hävitetyksi niin että uusi voi loistaa enemmän, ja se tehdään konkreetiksi murskaamalla oikeistolaisuus kovassa kahdenlinjan taistelussa päävaaran manaamiseksi, joka on revisionismi. On asetettu, että ei riitä pitäytyä välttämättömyyden muuttamisessa ja välttämättä teemme niin, tulemme pyyhkimään ne pois ja tällä tavoin kansansota tulee jättämään mutkan ottaen harppauksen vastaten vallan valtaamista koko maassa.

ELÄKÖÖN KANSANSODAN 40. VUOSIJUHLA!

ELÄKÖÖN PUHEENJOHTAJA GONZALO JA KAIKKIVOIPA GONZALON AJATTELU!

ELÄKÖÖN PERUN KOMMUNISTINEN PUOLUE!

ELÄKÖÖN KANSANVAPAUTUSARMEIJA!

IKUINEN LOISTO MARXISMI-LENINISMI-MAOISMILLE!

KUNNIA JA LOISTO PROLETARIAATILLE JA PERULAISELLE KANSALLE!

Perun kansanliike

17. toukokuuta 2020

This entry was posted in Käännökset, Kannanotot, Perun kommunistinen puolue, Vuosipäivät, Yleinen. Bookmark the permalink.