Perun kansanliike (MPP): VENÄLÄISET IMPERIALISTIT POIS UKRAINASTA! TUKEKAA UKRAINAN KANSAA!

Julkaisemme allaolevan suomennoksen (englannista, luettavissa espanjaksi täältä) tärkeästä julkilausumasta.

Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!

VENÄLÄISET IMPERIALISTIT POIS UKRAINASTA! TUKEKAA UKRAINAN KANSAA!

Tämän kuun 23. päivä tänä vuonna kello viisi aamulla, Venäjän sotaväen ilma-, meri-, ja maajoukot ovat salamaoperaatiossa tunkeutuneet Ukrainan alueelle ja aloittaneet imperialistisen hyökkäyssotansa maata vastaan, ollen etenemisessään tänään pääkaupunki Kiovan porteilla, avoimena tarkoituksenaan kumota maan hallitus ja asettaa nukkehallinto kaikille valtion tasoille sekä pakottaa maan ”demilitarisointi”, so. panna maa Venäjän imperialistisen valtion sotaväen protektoraatin alaiseksi.

Joillekin saattaa tulla yllätyksenä, että tämä hyökkäyssota ja maan miehittäminen venäläisen imperialistisen ydinsupervallan toimesta tapahtui nyt, kun tämä ydinsupervalta ja ainoa hegemoninen imperialistinen supervalta, jenkki-imperialismi, osana ristiriitansa kehitystä salaliitossa ja taistelussa, olivat palanneet neuvottelupöydän ääreen keskustellakseen yleissopimuksesta koskien strategisia aseita ja muita ”turvallisuuden” ongelmia, ja näiden joukossa koskien imperialistisen NATO-liittouman laajentumista maihin jotka aiemmin kuuluivat niin sanottuun ”Varsovan sopimusliittoon”, neuvosto-sosiali-imperialismin entisiin puolisiirtomaihin.

Kuitenkaan se ei ole yllätys, jos huomioidaan että tammikuun lopusta lähtien jenkki-imperialistit olivat tuoneet julki, että venäläinen imperialismi oli tuleva tunkeutumaan Ukrainaan joka tapauksessa, ja että se oli tarkoituksena yli sadan tuhannen sotilaan keskittämisessä Venäjän ja Ukrainan yhteiselle rajalle, kutsuen sen jälkeen kaikki diplomaattinsa, kansalaisensa jne. jättämään Ukrainan välittömästi, ja että, muutama päivä ennen Venäjän hyökkäystä, kansanmurhanhimoinen presidentti Biden ja muut jenkki-imperialismin ja sen välikappaleen NATO:n korkea-arvoiset edustajat olivat kategorisesti julistaneet, että ”NATO ei tule sallimaan Venäjän koskea minkään NATO:n jäsenmaan ainuttakaan maatilkkua”, mitä ne hokivat joka tilaisuudesssa, ja että siinä tapauksessa että Venäjä tunkeutuu Ukrainaan, mitä kovimmat talouspakotteet tultaisiin pakottamaan sille. On hyvin tunnettua, että Ukraina ei ole NATO:n tai EU:n jäsen. Se oli kiertoilmaus, jolla ne lähettivät selvän viestin, että jenkki-imperialistit eivät tulisi ottamaan riskiä mistään suorista yhteenotoista venäläisten imperialistien kanssa, antaen näin venäläisille imperialisteille avoimen valtakirjan päästää valloilleen hyökkäyssotansa Ukrainaa vastaan. Jenkki-imperialistit ovat nähneet tilaisuutensa tulleen käyttää hyödykseen Putinin ja venäläisten imperialistien epätoivoista tilannetta, helpottaakseen niiden tietä ryhtyä miehityssotaan, jolla ne toivovat olevan todella samanlaisia seurauksia venäläisille imperialisteille, kuin mitä Afganistanilla oli neuvosto-sosiali-imperialisteille.

Edellämainitut tosiasiat vahvistavat, että pääristiriita maailmassa on sorretut kansakunnat – supervallat ja imperialistivallat, vastoin kaikenkarvaisten revisionistien hyökkäyksiä, jotka kiistävät pääristiriidan kiistääkseen ja hyökätäkseen maoismin määritelmää vastaan. Tämä sorretut kansakunnat – imperialismi -ristiriita pysyy ja tulee pysymään näköaloissa olipa mitä hyvänsä tilanteita, joilla saattaa olla vaikutuksia siirtäen sitä tuonnemmaksi väliaikaisesti ja tullen jälleen pääristiriidaksi.

Se tosiasia, että tämä imperialistinen hyökkäyssota tapahtuu itäisessä Europpassa, ei kiellä sorrettujen kansakuntien tärkeyttä – Ukrainan sijainti Euroopassa saattaa johtaa harhaan, mutta se on yksi maista jotka olivat SNTL:n puolisiirtomaita. Noissa maissa ei tapahtunut vallankumouksia, vaan imperialistista kapinointia ja revisionistista mätänemistä, joka teki tilaa porvarilliselle riehunnalle, kapitalistiselle riehunnalle, näin siirtyen yhdestä kädestä toiseen.

Ukrainan erityisessä tapauksessa, se tuli väliaikaisesti pääasiassa venäläisen imperialismin puolikoloniaalisen dominaation alaiseksi, jolle se luovutti ydinaseensa vuonna 1993 vaihtokauppana turvallisuutensa suojelemisesta. Sitten, tällä vuosisadalla, yhdysvaltalaiset, saksalaiset, ranskalaiset ja muita imperialisteja salaliitossa ja taistelussa ryhtyivät ravisuttamaan lattiaa maata hallitsevan venäläismyönteisen hallinnon alla, ja sitten tuli niin sanottu “värivallankumous”, sitten venäläismyönteisen hallinnon jälleenpystyttäminen, ja myöhemmin “Maidan-vallankumous” näiden imperialistien epäsuoralla interventiolla, käyttäen niin sanottua “matalan intensiteetin sodankäyntiä”, joka tuotti hallinnon vaihtumisen suurporvariston eri ryhmistä koostuvaan hallintoon, joka on riippuvainen ulkomaisista herroistaan, kuten on nykyinen jenkkien palvelija Volodymyr Zelenskiy (vuodesta 2019).

Lyhyesti, Venäjä lakkasi olemasta Ukrainaa pääasiassa sortava maa, ja jenkki-imperialismista, salaliitossa ja taistelussa toisten imperialistimaiden kanssa, tuli tuon puolisiirtomaan pääasiallinen imperialistinen sortaja. Vastoin tätä tuli venäläisen imperialismin suora ja epäsuora aggressio (hybridisota) vuonna 2014 Krimin miehityksellä, perustamalla kaksi venäläistä protektoraattia ala-Donille, ja loput maasta säilyi vaikutuspiirinä USA:n imperialismille ja muille.

Nyt venäläinen imperialismi pyrkii hyökkäyssodallaan uudelleenpystyttämään määräysvaltansa, muttei enää puolikoloniaalisella vaan koloniaalisella luonteella. Tämä jää vielä määriteltäväksi tässä ajassa.

Ukraina, sorrettu maa, on imperialistisen kiistan saaliina. Näin ollen tässä tilanteessa ei ilmene vain pääristiriita, vaan myös ristiriita ainoan hegemonisen supervallan, jenkki-imperialismin (lihava koira) ja venäläisen ydinsupervallan (laiha koira) välillä, jolla on Belgian kokoinen talous, sekä ristiriidat, jotka myöskin kehittyvät salaliitossa ja taistelussa, näistä jokaisen sekä muiden imperialistivaltojen, kuten Saksan, Ranskan, jne., välillä. Viittaamme otteeseen puheenjohtaja Maolta koskien Suezin kanavan välikohtausta (katso puheenjohtaja Maon puhe 27. tammikuuta 1957).

Nämä kysymykset, joita näemme Euroopassa alkaen viime vuosisadan 90-luvun alusta, valitettavasti ei luokan tai kansan liikkeessä, vaan siirtyäkseen yhden imperialistin käsistä toisiin, ovat työntämässä rajoja sinne missä ne olivat ennen toista maailmansotaa ja lietsovat nationalismia. Kaikki tämä vahvistaa sen, mitä puheenjohtaja Gonzalo sanoi Saksasta jälleenyhdistämisen jälkeen, sen mikä oli nähtävissä ennakolta ja jonka kaikki nämä tapahtumat vahvistavat, että sen siirtyminen unelmoimakseen supervallaksi ei ollut tuleva olemaan helppoa. Nämä kehitykset 1990-luvulta nykyhetkeen, nämä tilanteet murtavat toisesta maailmansodasta johdetut lopputulemat.

Kaikki tuo SNTL:n imperialistinen dominaatio Itä-Euroopassa hajosi, Varsovan liitto kaatui kappaleiksi, perustaltaan imperialistista kapinointia ja revisionismin mädäntymistä. Näin ollen kysymys oli uudesta tasapainosta, uudesta konfrontaatiosta, ja voimien jakautumisesta. Nämä ovat ne tosiasiat jotka ovat tapahtuneet tähän mennessä, kuten on uutislehti Kommunistisen Internationaalin raportissa “Maailman näyttämö” (englanniksi: https://ci-ic.org/blog/2022/03/03/report-on-the-international-situation/).

Mitä Ukrainan kansalla on tehtävissä? Vapautustaistelu pääasiassa venäläistä imperialismia vastaan, pitkällinen sota; siltä puuttuu sen poliittinen johto, mutta ukrainalaisella proletariaatilla ja kansalla on pitkä kokemus taistelusta, he ovat tehneet sosialistisen vallankumouksen suuren Leninin johdolla, he ovat lyönet natsi-invaasion osana neuvostokansaa ja puna-armeijaa toveri Stalinin johtamassa Suuressa isänmaallisessa sodassa, joten he tulevat synnyttämään poliittisen johtonsa, rekonstituoimaan Kommunistisen Puolueensa militarisoituna marxilais-leniniläis-maolaisena puolueena, keskellä aseellista sissitaistelua maahantunkeutujaa vastaan, kehittäen vastarintasotaa, kansallista vastarintasotaa kuten vallankumoukseen kuuluu sorretussa kansakunnassa.

Puheenjohtaja Mao kutsuu meitä:

Yhtykää kumoamaan imperialismi, revisionismi ja maailman taantumus, tämä on täysin pätevää tänään. Marssikaamme lujasti ja varmoina Yhdistyneeseen Maolaiseen Kansainväliseen Konferenssiin ojentaaksemme synnyintodistuksen proletariaatin uudelle kansainväliselle organisaatiolle.

Niin kauan, kuin Maan päällä on riistoa, ei ole uutta maailmaa, joten ongelmana on tuhota imperialismi, revisionismi ja taantumus, kaikki riistojärjestelmät, ja välttämättömästi sosialismi tulee rakennetuksi. Riittää nähdä sosialistiset kokemukset elettyinä, muutamassa vuosikymmenessä ne pyyhkivät pois vuosisadat riistoa, ilmiselvästi ei totaalisesti ja kokonaan koska puuttui aikaa, mutta kuinka niin takapajuisina olleet maat kuin Kiina ja SNTL tulivat vallaksi tai supervallaksi. Vain sosialismi on kykenevä kehittämään imperialismin, revisionismin ja maailman taantumuksen kahlitsemia voimia. On toinen asia, että noissa prosesseissaan ne ovat tulleet restauroiduiksi ja ovat tulleet revisionistisiksi, että ne ovat häpeilemätä kehittäneet kapitalismia; näin on koska ne hylkäsivät marxismin, koska ne restauroivat kapitalismin, niin oli koska ne hylkäsivät sosialismin rakentamisen, mutta myös niissä vallankumous tulee nousemaan ja sosialismi tulee kehitetyksi jälleen.

Kuten puheenjohtaja Gonzalo sanoi: Kaikki tämä voimistaa edelleen pääristiriitaa, ja johtaa meidät jälleenvahvistamaan, että sorretut kansakunnat ovat perusta vallankumoukselle pääsuuntauksena maailmassa. Sanon tiukasti, sen suuntauksen näkemiseksi historiallisena suuntauksena, poliittisena suuntauksena, ja ymmärryksenä joka avaa tien kommunistien muuttavalle toiminnalle sen selvemmän ilmauksen saavuttamiseksi. Se jälleenvahvistaa, synteesinä, että sorretut kansakunnat ovat perusta vallankumoukselle historian pääsuuntauksena.

VENÄLÄISET IMPERIALISTIT ULOS UKRAINASTA! TUKEKAAMME UKRAINAN KANSAA!

PERUN KANSANLIIKE

Helmikuu 2022

This entry was posted in Käännökset, Kannanotot. Bookmark the permalink.