26 vuotta puheenjohtaja Gonzalon puheesta

Puheenjohtaja Gonzalo pitämässä puhetta

Vuoden 1992 syyskuussa Perun kansansodan tielle tuli suuri mutka, kun Perun vanha valtio onnistui vangitsemaan puheenjohtaja Gonzalon sekä kahdeksan muuta toveria. Vanhan valtion järjestämässä oikeudenkäynnissä 24. syyskuuta vuonna 1992, missä puheenjohtaja Gonzalolle ja muille vangituille tovereille vaadittiin elinkautisia vankeusrangaistuksia, puheenjohtaja Gonzalo puolusti puheessaan kunniakkaasti Perun ja koko maailmanvallankumouksen asiaa ja lietsoi vallankumouksellista optimismia. Tästä mestarillisesta puheesta on nyt kulunut 26 vuotta. Puhe antaa suurta innoitusta taistelussa proletaarisen maailmanvallankumouksen puolesta. Tämä puhe toi moraalisen tappion imperialisteille sekä revisionisteille, ja se osoitti elävästi kansanjoukoille maailmanlaajuisesti, kuinka vahva Perun kommunistinen puolue on.

Yksikään oikea kommunisti ei milloinkaan kiistä, etteikö puheenjohtaja Gonzalo olisi näytellyt johtavaa roolia uuden kansanivälisen kommunistisen liikkeen kehittämisessä, hän on edelleen suurin elossa oleva marxisti-leninisti-maoisti maailmassa, ja meidän suomalaistenkin kommunistien ideologisena pohjana toimii puheenjohtaja Gonzalon ajattelun universaalit puolet. Joka vuosi kommunistiset puolueet ja järjestöt kaikkialla maailmassa juhlivat tämän puheen vuosipäivää ja vahvistavat itseään puheenjohtaja Gonzalon universaaleilla opetuksilla. Perussa revisionistit ja muut taantumukselliset ovat pyrkineet lokaamaan puheenjohtaja Gonzalon ja tämän suuren puheen. Imperialistien uskolliset apurit, ovat keksineet likaisia valheita rauhansopimuksista ja pyrkineet eristämään puheenjohtaja Gonzalon joukoista. Vaikka nyt 83-vuotias puheenjohtaja Gonzalo on ollut vangittuna yhtäjaksoisesti 26 vuotta, eivät imperialistit ja revisionistit ole silti onnistuneet tuhoamaan Perun kommunistista puoluetta lopullisesti. Olemme saaneet nähdä, kuinka Perun kommunistisen puolueen punainen lippu on nousemassa yhä uudelleen ylös ja kansansota kommunismiin asti jatkuu.

Punalippu-kollektiivi ylistää puheenjohtaja Gonzaloa tästä mestarillisesta puheesta ja julkaisee sen nyt suomeksi.

* * *

Perun kommunistisen puolueen toverit!

Kansan sissiarmeijan taistelijat!

Perun kansa!

Me elämme historiallisia hetkiä, jokainen meistä tietää, että näin on, älkäämme huijatko itseämme. Näinä hetkinä meidän on vahvistettava kaikkia voimia kohtaamaan vaikeuksia ja jatkettava tehtäviemme suorittamista. Meidän on saavutettava tavoitteet! Menestys! Voitto! Tämä on meidän tehtävämme.

Me täällä olemme kansan lapsia. Me taistelemme näissä juoksuhaudoissa, ja teemme näin siksi, että olemme kommunisteja! Koska olemme täällä puolustamassa kansan etuja, puolueen periaatteita ja kansansotaa. Me teemme näin ja jatkamme sitä!

Olemme täällä, näissä olosuhteissa. Jotkut ajattelevat, että tämä on suuri tappio. He vain uneksivat! Sanomme heille, jatkakaa uneksimista. Se on vain yksinkertaisesti mutka, ei mitään muuta, mutka tiellä! Tie on pitkä, ja saavutamme voiton. Tulemme menestymään! Näette sen! Näette sen!

Meidän on jatkettava keskuskomitean kolmannessa täysistunnossa asetettuja tehtäviä. Kunniakas täysistunto! Teidän tulisi tietää, että nämä päätökset on jo pantu täytäntöön ja niitä jatketaan. Jatkamme kansansodan strategian kehittämistä, neljännen suunnitelman soveltamista vallan valloittamiseksi, jatkamme kuudennen sotilaallisen suunnitelman kehittämistä vallan rakentamiseksi, joka jatkuu, se on tehtävämme! Teemme näin sen vuoksi, mitä me olemme ja koska se on velvollisuutemme proletariaatille ja kansalle!

Sanomme selkeästi, että demokraattinen tie on alkanut kehittyä vapauden tieksi, kansan vapauden tieksi! Tämä on se tilanne, johon olemme kehittymässä. Meidän pitäisi ajatella suurta historiallista tilannetta, meidän täytyy lopettaa silmiemme ummistaminen. Katsokaamme todellisuutta, katsokaamme Perun historiaa. Katsotaanpa Perun viimeisiä kolmea vuosisataa. Meidän pitäisi ajatella niitä. Katsokaa 1700-lukua, katsokaa 1800-lukua ja 1900-lukua ja ymmärrätte! Ne, jotka eivät ymmärrä niitä, tulevat olemaan sokeita ja sokeat eivät palvele maata, he eivät palvele Perua!

Uskomme, että 1700-luku on hyvä opetus. Ajatelkaa sitä. Täällä oli vieras valta, se oli Espanja, ja mihin tuo vertaimevä valta meidät johti? Erittäin syvään kriisiin, jonka seurauksena Peru jaettiin. Sieltä tulee nykyisen Bolivian alkuperä. Se ei ole keksittyä vaan tosiasia.

Hyvä, viime vuosisadalla, oli Englannin vallan vuoro. Mihin heidän ristiriitansa Ranskan kanssa johti? Toiseen suureen kriisiin: 70-luvulla viime vuosisadalla. Mikä oli lopputulos? Sota Chilen kanssa. Emme saa unohtaa sitä! Ja mitä tapahtui? Menetimme alueita. Kansamme kärsi tästä skismasta sekä vuodatti sankareiden ja kansan verta. Meidän on opittava tästä.

1900-luku, kuinka me nyt voimme? 1900-luvulla meitä hallitsee imperialismi, pääasiassa pohjoisamerikkalainen imperialismi, tämä on todellista, kaikki tietävät sen. Mitä se on tuonut meille? Se muistuttaa 1920-lukua, tässä ja nyt, Perun kansa on historian pahimmassa kriisissä. Mitä voimme oppia viime vuosisadoista, mitä voimme ajatella? Jälleen kerran kansakunta on vaarassa, jälleen kerran tasavalta on vaarassa, jälleen kerran maa-alueet ovat vaarassa. Nämä voidaan helposti hävitä, vieläpä korkojen kera. Tämä on tilanne; tähän olemme tulleet. Mutta tosiasia on, että Perun vallankumous, kansansota, etenee ja tulee jatkumaan. Mihin olemme päässeet? Strategisen tasapainon vaiheeseen. Ymmärrämme tämän hyvin. Strateginen tasapaino! Se ilmenee tässä oleellisessa tilanteessa. Mitenkä 12 vuotta on mennyt? Selkeästi on näytetty maailman ja ennen kaikkea Perun kansalle, että Perun valtio, Perun vanha valtio, on paperitiikeri, jonka ydin on mädäntynyt. Tämä on näytetty toteen!

Kun asiat ovat tällä tavoin, meidän pitää ajatella sitä vaaraa, että kansakunta, maa voidaan jakaa, kansakunta on vaarassa. He haluavat hajottaa sen; he haluavat jakaa sen. Kuka haluaa? Kuten aina, imperialismi, nuo riistäjät, nuo hallitsijat. Mitä meidän pitäisi tehdä? Mikä on meidän tehtävämme nyt? Tavoitteenamme on kehittää eteenpäin kansan vapautusliikettä ja kehittää sitä kansansodan kautta, koska kansa, aina kansa, on se joka puolustaa maata, joka puolustaa kansakuntaa.

On aika muodostaa kansan vapautusrintama, on aika muodostaa ja kehittää kansan sissiarmeijasta kansan vapautusarmeija. Tämä on meidän tehtävämme, ja me täytämme sen! Olemme tehneet niin, ja tulemme tekemäänkin niin! Te herrat olette todistajia.

Lopuksi, kuunnelkaa tätä. Kuten me näemme maailmalla maoismi marssii johtamaan uutta proletaarisen maailmanvallankumouksen aaltoa. Kuunnelkaa ja ymmärtäkää! Ne, joilla on korvat, käyttäköön niitä. Ne, joilla on ymmärrystä, ja meillä kaikillahan on — käyttäkää sitä! Hölynpöly saa riittää. Epäselvyydet saavat riittää! Ymmärrämme sen! Mitä maailmassa tapahtuu? Mitä me tarvitsemme? Tarvitsemme maoismin ideologian lihaksi tulemista, ja se on tullut lihaksi, luoden kommunistisia puolueita, jotka johtavat suuren proletaarisen maailmanvallankumouksen uutta suurta aaltoa, joka on tulossa.

Kaikki, mitä he sanoivat meille, kuuluisa teesi “uudesta ikuisen rauhan ajasta” on tyhjä ja typerä satu. Missä se nyt on? Entä Jugoslavia? Entä muut paikat? Se on valhe; kaikki tulee politisoiduksi. Tänään on vain yksi todellisuus; ensimmäisen ja toisen maailmansodan kilpailijat valmistautuvat uuteen kolmanteen maailmansotaan. Meidän pitäisi tietää tämä ja me, sorretun kansan lapset, olemme tuossa sodassa ryöstösaaliina. Emme voi hyväksyä tätä! Imperialismin hyväksikäyttö saa riittää! Meidän on hävitettävä heidät! Olemme kolmannesta maailmasta, ja kolmas maailma on maailman proletaarisen vallankumouksen perusta, sillä edellytyksellä, että kommunistiset puolueet nousevat ja johtavat! Se meidän on tehtävä!

Uskomme seuraavaan, ensi vuonna tulee täyteen sata vuotta puheenjohtaja Maon syntymästä. Meidän on juhlistettava tätä satavuotisjuhlaa! Järjestämme sen kommunististen puolueiden kanssa. Haluamme uuden tavan juhlia, joka on tietoinen puheenjohtaja Maon merkityksestä maailmanvallankumouksessa. Aloitamme juhlan tänä vuonna ja päätämme sen seuraavana. Se on suuri juhlaprosessi. Haluan hyödyntää tätä tilaisuutta ja tervehtiä kansainvälistä proletariaattia, maailman sorrettuja kansakuntia ja Vallankumouksellista internationalistista liikettä (VIL).

ELÄKÖÖN PERUN KOMMUNISTINEN PUOLUE!

KANSANSOTA ON VOITTAVA VÄÄJÄÄMÄTTÄ!

TERVEHDIMME TÄÄLTÄ PERUN KANSANTASAVALLAN TULEVAA SYNTYMÄÄ!

Me sanomme: KUNNIA MARXISMI-LENINISMI-MAOISMILLE!

Ja lopuksi sanomme: MAINETTA JA KUNNIAA PERUN KANSALLE!

Lokakuu, 1992

This entry was posted in Käännökset, Perun kommunistinen puolue, Vuosipäivät. Bookmark the permalink.