Kansainvälinen julistus Sankaruuden päivänä 2019

Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!

KAUAN ELÄKÖÖN SANKARUUDEN PÄIVÄN XXXIII VUOSIJUHLA!

Me, tämän juhlallisen julistuksen allekirjoittavat maolaiset kommunistiset puolueet ja järjestöt, kaikkivoivan ideologiamme marxismi-leninismi-maoismin, pääasiassa maoismin, kansainvälisen proletariaatin ideologian ohjaamina, ja nostaen huipulle punaiset lippumme sirpillä ja vasaralla, ylitsepursuavalla vallankumouksellisella ilolla ja korkeimmalla optimismilla, ilmaisemme:

Juhlallisen kunnianosoituksemme sadoille PKP:n kommunisteille, taistelijoille, ja kansanjoukoille, jotka ollen taotut puhtaimmasta teräksestä Perun kansansodan hehkuvassa ahjossa, ja kuvastaen yhdennäköisinä puheenjohtaja Gonzaloa, tultuaan sotavangeiksi kohdaten sillä urheudella ja rohkeudella, minkä vain kansansota voi synnyttää, vanhan byrokraatti-tilanherrain valtion, pääasiassa jenkki-imperialismin lakeijan pahamaineisimman kansanmurhan. Kesäkuun 19. merkitsee ikuisesti SANKARUUDEN PÄIVÄÄ.

19. kesäkuuta 1986, Alan Garcian johtama taantumuksellinen, fasistinen ja korporativistinen APRAlainen hallitus päästi valloilleen kaikkein hävyttömimmän ja synkimmän tuhoamisoperaation. Mobilisoimalla armeijan, merivoimat, ilmavoimat, ja poliisivoimat yhtenäisen komennon alla, kaikkein pahamaineisin kansanmurha suoritettiin – vastavallankumouksellisen sodan osana tavoitteena sukupuutto kukoistavaa kansansotaa vastaan murhaamalla satoja sotavangeiksi joutuneita sissitaistelijoita ja kansanlapsia, kylpien jälleen kerran palavan kansan parhaiden lasten veressä. Mitä tulee Alan Garciaan, hänen ministerineuvostoonsa, asevoimiinsa ja poliisiin: Ne kaatuivat ikuisesti anteeksiantamattomaan kunniattomuuten, jota kansa ei tule antamaan anteeksi ja jonka vain se voi rangaista.

Kansansodan taistelijat, sotavangit, vaalien periaatetta “on oikein kapinoida”, taistelivat sankarillisesti ja rajattomasti sinetöiden sankaruuden urotyön, urheuden, ja rohkeuden, jotka historia tulee pitämään esimerkillisenä osoituksena sankarillisista ihmisistä joita vain kansansota kykenee synnyttämään. Vuodatettu veri ei hukuta vallankumousta, vaan kastelee sitä!

Huomioiden nykyisessä suhdanteessa tapahtuneet vaihtelut, tämä on meille asianmukainen tilaisuus selvästi ja voimallisesti vakuuttaa kantamme kansainväliseen tilanteesen ja tehtäviimme, joita on ilmaistu toistuvissa tilaisuuksissa kuten viimeisimmässä julistuksessamme viime vappuna.

Kansainvälistä tilannettä luonnehtii suuri epäjärjestys taivaan alla, imperialismi ei voi enää paeta omaa lakiaan ja se kiihottaa epäjärjestyksiä kaikkialla ja niittää vain epäonnistumista, ja näin on sen lopulliseen perikatoon saakka.

Tänä vuonna jenkki-imperialismi, ainoa hegemoninen supervalta ja maailman kansojen pääasiallinen vihollinen, päästi valloilleen aggressionsa “matalan intensiteetin sodankäyntinä” Venezuelan kansaa vastaan määrätäkseen Guaidón johtaman nukkehallituksen, uhaten tunkeutua maahan jos sen vaatimuksia ei hyväksytä. Mutta Venezuelan kansa, huolimatta Maduron hallituksen epäröinnistä ja imperialismiin sitoutumisen linjasta, on vastustanut ja torjunut aggression laskien Latinalaisen Amerikan kansojen ja koko maailman kansojen imperialismin torjuvan solidaarisuuden varaan.

Edellisvuonna Trumpin-Pencen hallitus päätti yksipuolisesti tuomita ydinsopimuksen Iranin kanssa, ja laukaisi uusia uhkauksia ja vaatimuksia Irania vastaan, palauttaen sopimusta edeltäneiden pakotteiden kuurin.

Näinä päivinä Trumpin-Pencen kansanmurhaava peritaantumuksellinen hallitus julisti uuden “rauhansopimuksen” aloitteen koskien Palestiinaa, jota sen lakeijat Lähi-idässä, kuten saudimonarkia ja Israelin sionistinen valtio ym. seurasivat. Tuollainen aloite ei ole mitään muuta kuin uusi kansanmurhaava huijaus Irania, Palestiinaa, ja kaikkia tämän alueen alistettuja kansakuntia vastaan. Se tähtää Palestiinan siirtomaavaltaisen kohtelun sekä sionistisen kansanmurhavaltion Palestiinan väestölle määräämän apartheid-hallinnon legitimointiin, legitimoiden etnisen puhdistuksen. Se on lakeijoidensa – saudien johtamien Persianlahden verenhimoisten monarkioiden – palvelema imperialistinen huijaus Palestiinan kansaa vastaan osana aggressiorintaman, sysäämistä Irania vastaan. Jenkki-imperialismi jatkaa hyökkäyssodallaan Laajennetussa Lähi-idässä, nyt muotonaan sota alueen “koalitionsa” ja “shiia-uhan” sekä Iranin välillä hakien menetettyjen asemiensa palauttamista.

Jenkki-imperialismi ajaa maksimaalisen paineen” politiikka imperialistisia kilpailijoitaan sekä puolisiirtomaiden hallituksia vastaan, pyrkien kohottamaan niiden ristiriitoja ja lisäämään niiden kohtaamia vaikeuksia, onnistuakseen määrään tahtonsa ainoana hegemonisena supervaltana. Trumpin-Pencen hallitusta, siinä vaalisuhdanteessa jossa se kehittyy, ajaa helppojen voittojen tavoittelu. Soveltamalla vasarataktiikkaa” menettelyssään venäläisen imperialismin kanssa osana vakiintunutta Irania vastaan suuntautuvaa politiikkaa, pyrkien eristämään sen Venäjästä, se on käynyt sarjan korkeimman tason neuvotteluita Putinin hallituksen edustajien kanssa sopiakseen Venezuelasta, Ukrainasta, Iranista, ja Syyriasta, käyttäen niitä pelinappuloina ja pyrkien hillitsemään paloa yhdessä paikkaa sytyttääkseen sen toisaalla”.

Se on supervaltojen ja valtojen tunnetun pelin toistoa, alistettujen maiden käyttöä “neuvotteluvälineinä”. Toistaiseksi tämä johtaa Venezuelaan kohdistuvan paineen alentamiseen, mutta loppujen lopuksi kaikki sitoumukset imperialistisen nuijan alla tulevat käymään Venezuelan kansan etuja vastaan, tähdäten koko Latinalaista Amerikkaa, kuten se nyt käy iranilaista kansakuntaa vastaan.

Eteläisellä rajallaan Trumpin hallitus esittelee koko alastomuuttaan alistaessaan USA:n siirtolaisuudenvastaiselle politiikalle López Obradorin lakeijahallituksen, joka on jopa sitoutunut sijoittamaan nykyisen hallituksen luomasta kansalliskaartista 6000 Guatemalan rajalle, muuntaen näin itsensä USA:n siirtolaisrajaksi, pidätelläkseen sotilaallisesti köyhien siirtolaisvirtaa Etelästä, pystyttäen kuuluisan Trumpin muurin Meksikon etelärajalle. Kaikki tämä on ollut meneillään, koska sellainen sotilaallinen sijoittelu on osa “USA:n puolustuksen uutta rakennetta”, tässä tapauksessa Pohjoista komentoa (USNORTHCOM).

Kuitenkin, imperialismin ja kaikkien taantumuksellisten lain mukaisesti, jenkki-imperialismi tulee niittämään vain uusia epäonnistumisia Venezuelassa, Meksikossa ja koko latinalaisessa Amerikassa, Iranissa ja Palestiinassa, sekä missä tahansa muualla, ja Iranin ja Palestiinan kansojen vastarinta ja taistelu tulevat valloittamaan uusia huippuja sysäten kansallista vapautusliikettä ja maailman proletaarisen vallankumouksen uutta suurta aaltoa jota nykyään kehitetään maailmalla.

Maailman kansat täyttävät myös lakinsa taistella ja epäonnistua, taistella ja epäonnistua jälleen ja tehden niin lopulliseen voittoon asti. Vallankumous tulee historialliseksi ja poliittiseksi pääsuuntaukseksi maailmassa tänään, ja ulottuu kaikkiin maihin ja maanosiin vallankumouksellisen tilanteen epätasaisessa kehityksessä.

Sorretut kansakunnat osoittavat, miksi ne ovat maailman proletaarisen vallankumouksen perusta, ja kehittävät sankarillista aseellista vastarintataistelua voiden luottaa kansansotien esimerkkeihin Perussa, Intiassa, Turkissa, ja Filippiineillä. Intian kansansodan etenemisellä suurempiin korkeuksiin on strateginen merkitys voimasuhteen kääntämiseksi maailmanvallankumouksen hyväksi, eikä vain kokonsa vuoksi, vaan johtuen kansanjoukkojen painosta (yli miljardi asukasta) ja sen sijainnista Aasiassa. Kaikki tämä on ilmausta maailman proletaarisen vallankumouksen uudesta suuresta aallosta strategisen offensiivin vaiheessa, joka tulee pyyhkäisemään imperialismin ja taantumuksen Maan päältä.

Maoismi synnytti uudentyyppisiä militarisoituja marxilais-leniniläis-maolaisia puolueita. Kehittämällä uudelleenrakentamisen/rakentamisen prosessia, se jatkaa tämän maailman proletaarisen vallankumouksen uuden suuren aallon johtamista. Tämä subjektiivisen tekijän kehittymisen tilanne asettaa meidät parhaisiin olosuhteisiin edetäksemme pidemmälle kansainvälisen kommunistisen liikkeen hajaannuksen ylittämisessä: toteuttamaan Yhdistyneen kansainvälisen maolaisen konferenssin ja synnyttämään siinä proletariaatin uuden kansainvälisen järjestön; Kommunistisen internationaalin polulla, jonka me tulemme kohottamaan meneillään olevilla kansansodilla ja kehittämällä aloittamaisillaan olevia uusia kansansotia, jolla me tulemme muuttamaan nykyisen voimasuhteen vallankumouksen ja vastavallankumouksen välillä kansainvälisellä areenalla. Tämän vuoksi jopa he, jotka vastustavat aloitettamme ja seuraavat hajaannuksen polkua, eivät voi muuta kuin tunnustaa sen, kuten he ovat tehneet epätoivossaan kutsumalla koolle erillisen, ryhmäkuntaisen, ja likvidationistisen konferenssin.

Nämä kieltäytyvät hyväksymästä kiistattomia voittoja taistelun polulla kansainvälisen kommunistisen liikkeen hajaannuksen ylittämiseksi, edistysaskeleita taisteluiden koordinoinnissa ja johtamisessa mitä kommunistiset puolueet ja järjestöt suorittavat juhlallisissa kampanjoissa, käynnissä olevien kansansotien levittämisessä ja tukemisessa, jne. Tämän vuoksi me omaksumme, kokonaisuudessaan ja jokaiselta osaltaan, Brasilian kommunistisen puolueen (Punainen ryhmäkunta) keskuskomitean asiakirjan: Taistelkaa likvidationismia vastaan ja yhdistäkää KKL maoismin ja kansansodan alla – koskien Afganistanin k(m)p:n kritiikkiä vapun 2018 yhteisjulkilausumaan (suomennos tulossa, englanniksi: http://www.demvolkedienen.org/index.php/en/t-dokumente-en/3215-cpb-rf-combat-liquidationism-and-unite-the-icm-under-maoism-and-the-people-s-war-about-the-c-m-pa-critique-of-the-joint-declaration-of-1-may-2018 ).

Edelleen, kuten PKP (uudelleenorganisoiva komitea) korosti, maolaisten puolueiden ja järjestöjen koollekutsuma Yhdistynyt kansainvälinen maolainen konferenssi on kategorinen onnistuminen johtuen valmistelusta, prosessista joka jatkuu yhä, ja sen kiistämätön kehitys kommunistien jälleenyhdistämisessä, on korkeimman tason juhlallinen kunnianosoitus ensimmäiselle satavuotisjuhlalle kommunistisen Kolmannen internationaalin perustamisesta Leninin toimesta maaliskuussa 1919 kenen roolin toveri Stalin täytti. Se vaatii meitä säilyttämään sen esimerkin ja nostamaan sen korkeammalle kommunismin levittämisessä koko maailmassa ja takomaan kommunistisia puolueita kautta koko maapallon. Nyt, militarisoiduilla marxilais-leniniläis-maolaisilla kommunistisilla puolueilla. Eläköön kommunistisen Kolmannen internationaalin satavuotisjuhla! Kunnia ja ylistys marxismi-leninismi-maoismille, sekä tunnustakaamme maolaisten puolueiden ja järjestöjen luja tahto Gonzalon ajattelun yleispätevien lisäysten soveltamisessa.

Näin ollen me yhdymme lujasti juhlimaan PKP:n ensimmäisen kongressin 30. vuosijuhlaa, joka oli ennennäkemätön voiton virstanpylväs perulaiselle ja kansainväliselle proletariaatille, marxilainen kongressi, marxilais-leniniläis-maolainen, Gonzalon ajattelun kongressi. Kutsumme kansainvälisen kommunistisen liikkeen kaikkia puolueita ja järjestöjä toteuttamaan tämän ennennäkemättömän suuren voiton virstanpylvään juhlistamisen ja julkaisemaan PKP:n ensimmäisen kongressin asiakirjat; täten me tervehtimme PKP:n toverien taistelua sen uudelleenorganisoivan komitean johtamaa puolueen yleisen uudelleenjärjestäytymisen kulminoitumista.

Lopuksi me omaksumme korkeimmalla kommunistisella hengellä sen, mikä asetettiin PKP:n keskuskomitean päätöslauselmassa:

Kesäkuun 19 on ikuisesti merkitty SANKARUUDEN PÄIVÄKSI; noiden sankarten veri aiheuttaa jo aseellisen vallankumouksen edelleenlietsomista, joka nousee monumentaalisena hulmuavana lippuna ja ehtymättömänä sotahuutona kutsuen väistämättömään lopulliseen voittoon.

Näiden sotavankien kunniakas sotaisa kuolema elää vuodatetussa veressä, ja me kommunistit omaksumme sitoutumisen seuraamaan sen loistavaa esimerkkiä, kansansotaa kehittäen palvelemaan maailmanvallankumousta kunnes kommunismin himmenemätön valo lepää koko maapallon päällä Marxin, Leninin, ja Mao Tse-tungin voittamattomien lippujen, ikuisesti elävän marxismi-leninismi-maoismin alla.

KUNNIA KAATUNEILLE SANKAREILLE, ELÄKÖÖN VALLANKUMOUS!

ELÄKÖÖN PKP:n I KONGRESSIN 30. VUOSIJUHLA!

KUNNIA JA YLISTYS PERULAISELLE PROLETARIAATILLE JA KANSALLE!

YLISTYS MARXISMI-LENINISMI-MAOISMILLE!

Kesäkuun 19, 2019

Allekirjoitukset:

Ecuadorin kommunistinen puolue – Punainen aurinko

Perun kansanliike (uudelleenorganisoiva komitea)

Brasilian kommunistinen puolue (punainen ryhmäkunta)

Chilen kommunistisen puolueen Punainen ryhmäkunta

Maolainen järjestö Kolumbian kommunistisen puolueen uudelleenrakentamiseksi

Vallankumouksellinen ydin Meksikon kommunistisen puolueen uudelleenrakentamiseksi

Komitea Punalippu – Saksa

Komiteat Itävallan (maolaisen) kommunistisen puolueen perustamiseksi

Palvelkaa kansaa – Norjan kommunistinen liitto

Punalippu-kollektiivi (Suomi)

Komitea USA:n kommunistisen puolueen jälleenrakentamiseksi

This entry was posted in International, Käännökset, Kannanotot, Maailma, Perun kommunistinen puolue, Vuosipäivät. Bookmark the permalink.